GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE NERA

prima pagina | despre noi | voluntariat | conducere | contact

cascada beusnita


Iulie 1994 - Misiune de monitorizare a mediului în PN Cheile Nerei - Beuşniţa


August 1995 - Igienizarea punctului turistic Cascada Beuşniţa I


Mai 1996 - Expediţie pe Lacul Naiwasha (Kenya)


Mai 1997 - Democraţie şi autonomie locală la Băile Herculane


Iunie 1995, Nairobi - La reuniunea Consiliului de Administraţie al UNEP


Aprilie 1996, Băile Herculane - O dezbatere privind "zonele fierbinţi" ale Romaniei


Octombrie 1997 - Dezbaterea proiectului de lege privind Fondul de Mediu


Noiembrie 1997, Băile Herculane - Funcţionarea economiei de piaţă în domeniul mediului


Ianuarie 2001, Băile Herculane - Simpozion destinat controlului vamal al deşeurilor.


Februarie 2003, Berlişte - Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă.


Iunie 2004, Baziaş - Igienizare rezervaţiei naturale Balta Nera - Dunăre.


Martie 2005, Bănia - acad. prof. Ioan Păun Otiman vorbind despre aderare


Iulie 2006 - Dezbaterea PLAM la sediul Primăriei Veliko Gradişte.


Aprilie 2007, Stara Palanka - Dezbaterea planului de management al rezervaţiei BND & LO


Octombrie 2009, sediul APM Caraş - Severin - Prezentarea publică a planului local de acţiune pentru stoparea poluării cu deşeuri miniere.


Iunie 2009, sediul APM - intalnirea echipei de proiect destinata monitorizarii modului de implementare a planului local de actiune pentru stoparea poluarii cu deseuri miniere


Mai 2010 -Sesiune de informare la Sasca Montană privind transparenţa procesului de achiziţii publice.


Iunie 2011 -Protest al voluntarilor GEC Nera la Moldova Nouă împotriva poluării cu deşeuri miniere


Septembrie 2012 -Activitate a voluntarilor GEC Nera de igienizare în zona Baziaş, la intrarea Dunării în Romania.


Iunie 2013 -Informarea populaţiei locale şi a grupurilor de turişti privind valorile patrimoniului PN Cheile Nerei - Beuşniţa.


Tansporturi de arbori provenind din Parcul Naţional Semenic - Cheile Caraşului.


Voluntariat în Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa.


Timişoara - întalnirea echipei de proiect.


Baziaş - Monitorizarea poluării cu deşeuri de metale grele.Conferentiar Ileana Rotaru
De la mină la râu. Gardieni ai apelor!

Structura

      Asociaţie cu 37 de membrii activi, centru de voluntariat incluzand 54 de voluntari din zona parcurilor naturale şi naţionale Cheile Nerei - Beuşniţa, Semenic - Cheile Caraşului şi Porţile de Fier, comitet de administraţie, consiliu ştiinţific, 3 echipe specializate pentru implementarea proiectelor în domeniul managementului ariilor naturale protejate, apei, deşeurilor şi dezvoltării rurale.

Aria de acţiune

      Sudul Banatului incluzand zona Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa, Semenic - Cheile Caraşului şi Parcul Natural Porţile de Fier.

Obiective

-Cooperare cu autorităţile locale pentru implementarea planurilor de management ale celor trei parcuri.

-Monitorizarea calitatii apei pe raurile Nera, Caraş, Miniş şi fluviul Dunarea.

-Promovarea voluntariatului în scopul furnizării către comunităţile locale a unor servicii ecologice de interes public ce vizeaza protecţia mediului (monitorizarea alternativă a stării factorilor de mediu şi a biodiversităţii; avertizări transmise autorităţilor locale în cazul unor agresiuni majore împotriva mediului; recoltări de probe de apă şi sol în cazul poluărilor accidentale; informarea şi sensibilizarea populaţiei şi a grupurilor de turişti privind regimul ariilor naturale protejate; igienizarea traseelor şi locurilor de popas din interiorul ariilor naturale protejate).

-Elaborarea de strategii locale de dezvoltare durabilă a comunităţilor locale din zona parcurilor.

-Colaborarea transfrontalieră.

Grupuri ţintă

      Autorităţile locale şi centrale de mediu, agenţii economici poluatori, autorităţile administraţiei publice locale, mici intreprinzători, grupuri defavorizate, grupuri de turişti, populaţia din comunităţile locale.

 

Proiecte de succes

Democraţie şi autonomie locală (1994, 1996, 1997, 1998, 1999)

Finanţator: Fundaţia HANNS SEIDEL - Germania.

      în cadrul proiectului s-au realizat 5 simpozioane pe durata de două zile în oraşele Bucureşti, Băile Herculane, Timişoara, Drobeta Turnu Severin, Reşiţa care au reunit aleşi locali, parlamentari, alţi factori de decizie în domeniul administraţiei şi autonomiei locale şi experţi în administraţie locală din Germania, care au propus soluţii pentru realizarea unei administraţii locale eficiente în Romania şi alinierea legislaţiei la directivele acquis-ului comunitar. Concluziile şi propunerile rezultate au fost incluse într-un raport care a fost trimis comisiilor permanente de specialitate ale Parlamentului şi departamentului de administraţie publică locală a Guvernului.

Participarea la reuniunea consiliului de administraţie a Programelor Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) Nairobi - Kenya 1995, 1996

Finanţator: Parlamentul Romaniei

      în cadrul participarii a fost prezentată solicitarea ONG-urilor din Romania privind necesitatea suplimentării fondurilor UNEP destinate protejării biodiversităţii în Rezervaţia Biosfera Delta Dunării.

Protecţia mediului şi integrarea europeană (1996)

Finanţator: REC - Oficiul pentru Romania

      Proiectul s-a desfăşurat sub forma unui simpozion de două zile la Băile Herculane cu participarea factorilor de decizie în domeniul politicilor publice de mediu din Romania (Parlament, Ministerul Mediului, Fondul Proprietăţii de Stat, autorităţi ale administraţiei locale) şi a ONG-rilor de mediu.

      Acest eveniment a avut rolul de a atrage atenţia autorităţilor romane în legătură cu problemele pe care urmează să le întampine Romania în ce priveşte aderarea la UE în domeniul protecţiei mediului. în cadrul proiectului a fost realizat deasemenea un raport privind contradicţiile dintre cerinţele aderării în domeniul mediului şi situaţia dezastruoasă a unor zone din Romania în ce priveşte poluarea incluzand un set de propuneri care a fost înaintat Parlamentului şi Guvernului.

 

Participarea la elaborarea proiectului de lege privind Fondul de Mediu în comisia de mediu a Camerei Deputaţilor (1997).

      Dl. Cornel Popovici Sturza - preşedintele GEC Nera, a facut parte din grupul de parlamentari care au întocmit proiectul de lege privind Fondul de Mediu. Proiectul a fost discutat şi adoptat de Parlamentul Romaniei în anul 1998.

 

Tranziţie la economia de piaţă şi dezvoltarea durabilă (1997)

Finanţator: Fundaţia HANNS SEIDEL

      Proiectul a reunit în cadrul unui simpozion desfăşurat timp de două zile la Băile Herculane reprezentanţi ai Parlamentului, autorităţilor centrale si locale de mediu şi experţi pentru a dezbate în legătură cu soluţiile necesare pentru stoparea poluării şi reconstrucţia ecologică a zonelor "fierbinţi" ale Romaniei într-o economie aflată în tranziţie către economia de piaţă.

      Concluziile simpozionului au fost sistematizate într-o broşură cu acelaşi, iar un raport cu propuneri a fost înaintat Guvernului şi comisiilor permanente de specialitate ale Parlamentului.

Regimul deşeurilor în practica vamală romanească şi europeană (2001-2002)

Finanţator : Fundaţia pentru Parteneriat.

      în cadrul proiectului s-au desfăşurat 4 runde de training destinate asimilării de către lucrătorii vamali, inspectorii de mediu , inspectorii sanitari şi ONG-uri a procedurilor de control vamal existente în ţările UE pentru deşeuri şi substanţe periculoase.

      La sfarşitul proiectului a fost elaborat un ghid provizoriu privind controlul vamal al deşeurilor în conformitate cu directivele şi reglementările acquis-ului comunitar care a reprezintat o sursă de informaţii pentru lucrătorii vamali, în vederea adoptării unei conduite preventive, pană la apariţia în Romania a unor reglementări oficiale în domeniu, armonizate cu acquis-ul comunitar.

Strategie de dezvoltare durabilă a microregiunii Berlişte - Răcăşdia (2003 - 2004)

Finanţator: Ministerul de Externe al Oandei prin programul MATRA

      în cadrul proiectului a fost elaborată Agenda Locală 21 a microregiunii Berlişte - Răcăşdia, din judeţul Caraş - Severin, incluzand strategia de dezvoltare rurală durabilă şi planul de acţiune. De asemenea s-au oferit, IMM şi autorităţilor administraţiei publice locale din mediul rural, informaţiile necesare facilitării accesului la credite si fonduri nerambursabile în cadrul programelor de finanţare externă a Romaniei, în cadrul unui buletin informativ cu apariţie lunară.

Centru de voluntariat pentru protejarea rezervaţiilor naturale din Banatul de Sud (2003-2004)

Finanţatori: programul PHARE Dezvoltarea Societăţii Civile 2000, Fundaţia pentru Parteneriat , GEC Nera

      în cadrul proiectului au fost recrutaţi şi instruiţi 90 de voluntari pentru a furniza servicii ecologice de interes public pentru protecţia parcurilor naturale din sudul Banatului. Ulterior aceştia au desfăşurat un program de voluntariat destinat protejării parcurilor naţionale Semenic - Cheile Caraşului, Cheile Nerei - Beuşniţa şi parcului natural Porţile de Fier. în cadrul proiectului au fost realizate: un buletin informativ, panouri de prezentare a ariilor naturale protejate din aria proiectului, un pliant destinat promovării voluntariatului.

Contribuţii la integrarea în procese de dezvoltare durabilă a populaţiei sărace din zona parcurilor naturale ale Banatului de Sud, aprilie - decembrie (2004)

Finanţatori: Banca Mondială - oficiul Romania, AJOFM Caraş - Severin, GEC Nera

      în cadrul proiectului s-a editat şi s-a distribuit în zona rurală un buletin informativ privind oportunităţile de locuri de muncă, calificare şi finanţări ale activităţilor independente oferite prin programele guvernmentale şi de finanţare externă care operează în Romania. S-au organizeazat deasemenea consultanţă în grup pentru persoanele sărace care doresc să înceapă o activitate independentă şi cursuri de calificare gratuite pentru şomeri în meseriile de tamplar şi zidar.

Informarea populatiei rurale din zona parcurilor naturale ale Banatului de Sud privind procesul de aderare a Romaniei la UE (2005)

Finanţatori: Programul Phare - Fondul Europa 2004, Instituţia Prefectului Caraş - Severin, Consiliul Judeţean Caraş - Severin, GEC Nera

      Proiectul a vizat cresterea gradului de informare a populatiei rurale din 16 comune plasate in zona parcurilor naturale Cheile Nerei - Beusnita si Portile de Fier privind temele europene si procesul de aderare a Romaniei la UE.

      în cadrul proiectului au fost realizate o campanie de informare la domiciliu prin activitati de voluntariat pentru 12.000 locuitori şi publicaţii suport ( calendar informativ, pliant, brosura, newsletter)

 

Parteneriat ONG - autoritati locale din Romania si Serbia & Muntenegru destinat protectiei mediului in zona de frontiera a microregiunii Dunare - Nera - Caras (2005 - 2007)

Finanţator: Programul Phare CBC Romania-Serbia, Primăria Moldova Nouă, Primăria Pojejena, Primăria Socol, Postul Regional de Radio Timişoara, GEC Nera

      Proiectul a vizat cresterea numarului de contacte transfrontaliere directe intre factorii locali implicati in protectia mediului pe raza comunelor Pojejena, Socol, Veliko Gradiste, Bela Crkva si a orasului Moldova Noua in cadrul unor activitati destinate planficarii de mediu si monitorizarii alternative a mediului prin actiuni de voluntariat.

      în cadrul proiectului a fost realizat Planul Local de Actiune pentru Mediu (PLAM) al microregiunii Dunare Nera, Asociatia de dezvoltare durabila a microregiunii Dunare - Nera - Caras - - (DuNCa COOPERATION), Planul comun de management al rezervaţiei naturale transfrontaliere Balta Nera-Dunăre & Labudovo Okno, Programul ecoturistic pilot al microregiunii, publicaţii (5 broşuri incluzand PLAM, Cartea Alba a microregiunii Dunare - Nera, programul ecoturistic, planul de management ar rezervaţiei BND & LO, prezentarea parcurilor naturale ale microregiunii, 4 pliante promotionale, newsletter cu apariţie lunară).

 

Cine vindeca ranile lasate de minerit in zona parcurilor naturale din sudul Banatului ? (2009).

Finanţator: Mecanismul Financiar SEE - Fondul ONG, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş - Severin, GEC Nera.

      Proiectul a fost destinat îmbunătăţirii managementului deşeurilor miniere de la iazurile de decantare a apelor de mină din Moldova Nouă şi Sasca Montană.

      în cadrul proiectului au fost realizate un plan local de acţiune pentru stoparea poluării cu deşeuri miniere de la cele două iazuri, activităţi de voluntariat destinmate informarii populţiei privind factorii responsabili de producere a poluării şi publicaţii (o broşuri incluzand planul local de acţiune, 3 pliante , un newsletter cu apariţie bilunară).

 

NU CORUPTIEI in procesul de achizitii publice destinate protectiei mediului! (2010).

Finanţator: Uniunea Europeana - Phare, Institutia Prefectului Judetului Caras-Severin si GEC Nera prin programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta improtriva coruptiei.

      Proiectul a contribuit la creşterea transparenţei achiziţiilor publice destinate protecţiei mediului la nivelul a 25 de comune şi trei oraşe mici din partea de sud a judeţului Caraş - Severin. S-a monitorizat respectarea reglementărilor privind transparenţa procesului de achiziţii publice pentru derularea a 10 proiecte destinate realizării unor investiţii în lucrări de canalizare, alimentare cu apă, drumuri, depozitarea deşeurilor, etc.

      Concluziile monitorizării au fost trimise finanţatorilor, beneficiarilor de proiecte şi autorităţilor publice cu responsabilităţi directe în monitorizarea achiziţiilor publice. A fost elaborat de asemenea un ghid privind respectarea de către beneficiarii de proiecte a reglementărilor privind transparenţa achiziţiilor publice precum şi publicaţii destinate informării grupurilor ţintă.

 

Poluarea transfrontalieră cu deşeuri miniere pe Dunăre realitate şi în acelaşi timp bombă mediatică ! (2011)

Finanţator: Uniunea Europeană, Guvernul Romaniei şi GEC Nera prin Programul IPA de Colaborarea Transfrontalieră Romania - Republica Serbia.

      Proiectul a contribuit la dezvoltarea durabilă în zona oraşelor / comunelor Moldova Nouă, Pojejena, Veliko Gradiste şi Bela Crkva prin descurajarea poluării cu deşeuri miniere provenite de la iazul de decantare a apelor de mină Tăuşani - Boşneag al companiei SC Moldomin Moldova Nouă.

      în cadrul proiectului a fost elaborat un Plan Local de Actiune pentru îmbunătăţirea Managementului Deşeurilor Miniere (PLAIMDM) cu participarea unor factori interesaţi din Romania şi Serbia (Primării, scoli, ONG-uri, autorităţi publice cu responsabilităţi în domeniul combaterii poluării cu deşeuri miniere). Au fost realizate de asemenea campanii publice de informare a populaţiei privind principalii responsabili de implementarea PLAIMDM.

 

Watchdog şi advocacy destinate stopării activităţilor antropice ilegale în aria Parcul Natural Porţile de Fier (2012 - 2013)

Finanţator:Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Trustul pentru Societatea Civilă în Europa Centrală şi de Est şi Raiffeisen Bank prin programul Fondul de Inovare Civică.

      Proiectul a contribuit la:

-O mai mare implicare a populaţiei locale, în special a tinerilor, în acţiuni civice destinate să reducă activităţile antropice, care agresează mediul din zona PN Porţile de Fier.
-Creşterea nivelului de informare/conştientizare a populaţiei din comunităţile locale cu privire la necesitatea de a proteja patrimoniul natural al PN Portile de Fier printr-o structură de tip arie naturală protejată (ANP), coordonată de către administraţia parcului.
-Creşterea responsabilităţii autorităţilor locale/judeţene cu atribuţii directe în combaterea activităţilor ilegale în PN Porţile de Fier şi sporirea responsabilităţii factorilor majori de decizie de la nivel central în ce priveşte punerea în aplicare a politicilor publice, destinate protecţiei mediului.

 

Sprijin pentru creşterea gradului de acceptare a Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa la nivelul comunităţilor locale din aria parcului (2013)

Finanţator: Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL Romania, prin programul SPATII VERZI - Arii Naturale Protejate.

      Proiectul a contribuit la promovarea valorilor patrimoniului natural al Parcului Naţional Cheile Nerei Beuşniţa la nivelul comunităţilor locale limitrofe din comunele şopotu Nou, Lăpuşnicu Mare, Bozovici, Sasca Montană , Ciclova Romană şi din oraşele Oraviţa şi Anina.

      în cadrul proiectului a fost instituită ziua de 5 iunie, ca zi a Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa şi a fost realizată poteca tematică Prin lumea mirifică a legendelor de la Beuşniţa şi Ochiul Beiului. Voluntarii GEC Nera au realizat o campanie publică de informare în principalele comunităţi locale din aria parcului, care a fost destinată conştientizării importanţei patrimoniului natural al a PNCNB.

 

STOP tăierilor ilegale de arbori în pădurile din zona parcurilor naturale plasate în sudul Banatului (2015)

Finanţator: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Trustul pentru Societatea Civilă în Europa Centrală şi de Est şi Raiffeisen Bank prin programul Fondul de Inovare Civică.

      Proiectul a contribuit la:
-Creşterea gradului de informare şi înţelegere a populaţiei privind nevoia de implicare în combaterea tăierilor ilegale de arbori.
-Creşterea gradului de implicare a autorităţilor cu responsabilităţi directe în combaterea tăierilor ilegale de arbori.
-Implicarea GEC Nera, şi a unor grupuri civice din zona parcurilor naţionale Cheile Nerei - Beuşniţa şi Semenic - Cheile Caraşului în monitorizarea politicilor publice şi formularea de propuneri destinate stopării tăierilor ilegale de arbori din aceste parcuri.

      în cadrul proiectului au fost abilitaţi 40 de agenţi ecologici voluntari pentru prestarea de activităţi de monitorizare a mediului; au fost elaborate 4 rapoarte de monitorizare a tăierilor ilegale de arbori şi un plan de măsuri pentru combaterea activităţilor ilegale; au fost realizate campanii publice de informare şi sensibilizare populaţiei destinate creşterii gradului de implicare în acţiuni civice de combatere a tăierilor ilegale de arbori; au fost editate 2 pliante şi o broşură.

 

Voluntariat pentru protejarea lumii mirifice din sudul Banatului (2015 - 2016)

Finanţator: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în Romania

      Proiectul a contribuit la:
-Promovarea cetăţeniei active în localităţi rurale din sudul Banatului -Motivarea un număr mai mare de cetateni, in special tineri, pentru a se implica în activităţi de voluntariat destinate protecţiei patrimoniului natural din parcurile naturale plasate în sudul Banatului

      în cadrul proiectului au fost formaţi promotori pentru voluntariat destinat protecţiei patrimoniului natural; au fost realizate rapoarte de monitorizare a agresiunilor împotriva patrimoniului natural şi campanii publice de informare şi sensibilizare populaţiei, au fost editate broşura "Cartea Albă a voluntariatului destinat protecţiei patrimoniului natural din sudul Banatului", 2 pliante şi un buletin informativ periodic cu apariţie periodică.

 

Reţea de monitorizare Romania - Serbia pentru evaluarea şi diseminarea impactului activităţilor miniere de exploatare a cuprului asupra calităţii apei din zona transfrontalieră (2019 - 2021)

Acronim proiect: RoS-NET2
Cod proiect: e-MS nr. RORS-337
Cuvinte cheie: reţea de cercetare, protecţia mediului,
Durata proiectului: 24 de luni (10.09.2019 pană la 09.09.2021)
Total fonduri eligibile: 999.894,00 EUR
Obiectivul specific prioritar al programului: Obiectivul 2.1 - Protecţia mediului şi utilizarea durabilă a resurselor naturale
Detalii de implementare pe :
https://www.elearning-chemistry.ro/rosnet2/project/

De la mină la râu. Gardieni ai apelor!

 Cu acest proiect parteneriatul Universitatea de Vest Timişoara (leader) - Institutul de Minerit şi Metalurgie Bor (Serbia) - Grupul Ecologic de Colaborare NERA a participat la competiţia de proiecte RegioSTARS 2023 organizată in fiecare an de Comisia Europeană şi a propus soluţii pentru reducerea poluării mediului produsă de minerit pe zona transfrontalieră Romania-Serbia. Activităţile proiectului s-au concentrat pe evaluarea calităţii apei şi a solului, au propus metode de tratare a apelor uzate şi de imbunătăţire a calităţii cursurilor de apă şi a solului, fără efecte asupra oamenilor. A promovat educaţia tinerilor in domeniul protecţiei mediului şi a principiilor orizontale şi a informat publicul larg, ONG-urile şi autorităţile publice despre situaţia existentă şi necesitatea şi mijloacele de soluţionare a problemei. In urma evaluării proiectul a obţinut marele premiu RegioSTARS in cadrul unei ceremonii oficiale organizată de CE la Praga in februarie 2024. Proiectul propriuzis a fost prezentat de oficialii RegioSTARS şi partenerii la Sala Senatului Universităţii de Vest Timişoara proiectului in cadrul unei ceremonii locale de comunicare a RegioSTARS.

 
Copyright, G.E.C. NERA, 2006-2024