GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE NERA

prva stranica | o nama | volonterstvo | rukovodstvo | kontakt

cascada beusnita
Informativni biltenNewsletter
Arhiva

Raport de monitorizare a mediului in Microregiunea
Dunare - Nera - Caras

Raport de monitorizare a mediului in Microregiunea Dunare - Nera - Caras
Arhiva

Nationalni Park Kejle Nerei – Beušnica (Klanac Nere – Beušnica)
Vodopad Beušnica

Prirodni Park Porcile de Fjer (Đjerdap)
Koronini - stena Babakaj

Zasticena prirodna podrucja Vojvodine
Deliblatska Pesčara

Fantasticne slike sa Zemlje
Fantasticne slike sa Zemlje

Dunav kod Kazana

EKOTURIZAM                                          

7 dana u čudesnom svetu Dunavske Klisure

Nezaboravna tura po carobnom svetu parkova i rezervata prirode u pogranicnoj zoni mikroregije Dunav-Nera-Karaš

Mikroregija Dunav – Karaš - Nera

PREKOGRANICNE SARADNJE        

Parterestvo izmedu Nevladinih Organizacija i lokalnih vlasti iz Rumunije i Srbije namenjeno zaštiti životne sredine u pogranicnoj oblasti mikroregije Dunav-Nera (2005 – 2006)

Doprinos poboljšanju menadžmenta prirodnih zašticenih površina pogranicne zone mikroregije Dunav-Nera-Karaš (2006 - 2007)

Nevladine organizacije (NVO) iz Vojvodine – Srbije, koje aktivišu u okviru zaštite sredine

Prekogranicni turisticki program mikroregije Dunav – Nera – Karaš

Zaga?enje rudarskim otpadom na Dunavu, realnost i medijska bomba

Čiklova Montana

RAZVOJ SEOSKOG PODRUCJA

Strategija za trajni razvoj mikroregije Berlište – Rakaždija

Partnerstvo nevladinih organizacija (NVO) – lokalnih vlasti za implementaciju acquis-a Evropske Unije na nivou seljackih gazdinstava iz seoske zone prirodnih parkova Južnog Banata

Bela čaplja (egreta garzetta)

PROGRAMI I STRATEGIJE ZA TRAJNI RAZVOJ

Lokalni plan akcija za zaštitu životne sredine mikroregije Dunav - Nera

Elementi zajednickog plana menadžmenta prekogranicnog rezervata prirode Labudovo Okno & Balta Nera – Dunare

Publikacije

PUBLIKACIJE I VIDEO PREDSTAVLJANJA

BELA KNJIGA parkova i rezervata prirode mikroregije Dunav - Nera - Karas

Prakticni vodic o implementaciji acquis-a Evropske Unije sredine na nivou gazdinstava u seoskim sredinama

Seoska ekologija u zoni prirodnih ruralnih parkova Južnog Banata - film ostvaren u saradnji sa Studiom RTV Temišvar

Brošura “Trajna poljoprivreda”

BELA KNJIGA rudarske deponije Taušani – Bošneag , Moldova Noua

Partners

PARTNERI I SARADNICI

Agencija za zaštitu sredine Rešica
Istitucija Prefekta karašseverinske županije
Asocijacija SPEO KARAŠ
Administracija Prirodnog parka Portile de Fier (Đerdap)
Administracija Prirodnog parka Cheile Nerei Beusnita (Klanac Nere – Beušnica)
Asocijacija EKO BREG Vršac
Medunarodni Naucni Institut “Dunav Reka Saradnje” Beograd
Vojvodinašume Petrovaradin
Skupština Opštine Bela Crkva
Skupština Opštine Gradiste
Mesni Savet Nova Moldava

Mesni Savet Sokolovac


  Copyright, G.E.C. NERA, 2006-2018. Design by Promarketing