ZRENJANIN
Ime EKOLOŠKI POKRET "EKO SAN"
Adresa Baranjska 18, 23000 Zrenjanin
Telefon 023/ 548-210
Fax 023/ 548-210
E-mail  mzzp@mg.net.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Branislav Čordić, predsednik
Telefon 023/ 548-210, 063/ 526-002
Kontakt osoba 2 Snežana Grozdanović
Telefon 023/ 548-210
Ciljevi Edukacija mladih, zaštita životne sredine, zaštita reke Begej
Aktivnosti Ekološka edukacija najmlađih; ozelenjavanje prostora oko vrtića, škola, mesnih zajednica; organizovanje predavanja za građane mesnih zajednica; izleti sa decom u prirodi;
Ime EKO "PANONSKA PRIČA"
Adresa Bulevar Veljka Vlahovića 1/13, 23000 Zrenjanin
Telefon 023/ 531-338,
Fax  
E-mail  panonianstory@beotel.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Samir Radin, predsednik
Telefon 023/ 568-103, 063/ 839-47-93
Kontakt osoba 2  
Telefon  
Ciljevi Ekologija i zaštita reka i priobalja, širenje ekološke kulture i edukovanje dece o zaštiti reka
Aktivnosti Čišćenje priobalja reke Tise kod Zrenjanina; učestvovanje u zaštiti od poplava; obeležavanje dana ekologije; dečiji ekološki kamp 2005. kod Tise; Ekološko-nautička ekspedicija od izvora do ušća Tise -1005km gumenim čamcem i uzimanje uzoraka vode na svakih 20 km.
Ime DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE "OKANJ"
Adresa Žarka Zrenjanina 49, 23208 Elemir
Telefon 023/ 738-443
Fax  
E-mail  okanj.elemir@gmail.com        okanj@ptt.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Edi Daruši,  predsednik  
Telefon 064/ 187-09-03
Kontakt osoba 2 Milan Jankov, sekretar
Telefon 023/ 737-994
Ciljevi Zaštita životne sredine, borba protiv industrijskih zagađivača, zaštita bare Okanj.
Aktivnosti Borba protiv izgradnje fabrike 96-99, kampanje 2004-05, stavljanje bare Okanj pod zaštitu države.
Ime UDRUŽENJE GRAĐANA "ZDRAV ŽIVOT"
Adresa Ruže Šulman 29/18, 23000 Zrenjanin  
Telefon 023/ 41-477
Fax  
E-mail  office@zdravzivot.org.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Vojin Turinski, predsednik
Telefon 023/ 41-477
Kontakt osoba 2 Zora Stankov
Telefon 064/ 412-762
Ciljevi Izučavanje i popularizacija saznanja o čuvanju zdravlja
Aktivnosti Izdavanje inicijalnih elaborata o očuvanju životne sredine i proizvodnji zdrave hrane; istraživački rad i analiza podataka o zdravoj hrani; za 18 godina rada održano je oko 400 predavanja i preko 40 kurseva; napravljena dokumentacija u vidu zbirke radova (predavanja) o zdravoj ishrani; inicijativni program animiranja prehrambene industrije za proizvodnju zdrave hrane; publikacije: informativni bilten;
Ime EKOLOŠKI POKRET "EKO-TISA"
Adresa Dr.Tihomira Ostojića 25, 23000 Zrenjanin
Telefon 023/ 568-103
Fax 023/ 568-103
E-mail  ekotisa@sezampro.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Dragan Mošorinski, predsednik
Telefon 063/ 539-416
Kontakt osoba 2  
Telefon  
Ciljevi Zaštita Tise i priobalja, zaštita reka
Aktivnosti Organizovanje eko-kampa; uređenje Tise, uređivanje odmarališta i plaže; učestvovanje u odbrani od poplava; ekološko-nautička ekspedicija od izvora do ušća Tamiša gumenim čamcem
Ime SAVEZ IZVIĐAČA OPŠTINE ZRENJANIN
Adresa 2. Oktobar br.9, 23000 Zrenjanin
Telefon 023/ 565-202
Fax  
E-mail   
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Ratomir Reljin, sekretar
Telefon 023/ 542-537
Kontakt osoba 2  
Telefon  
Ciljevi Podsticanje ljubavi prema prirodi i razumevanju njenih zakona; zaštita prirode i čovekove životne i radne sredine; vaspitanje i obrazovanje članova; poštovanje ljudskog ličnog, verskog i političkog ubeđenja; traganje za sopstvenom duhovnošću; razvoj fizičkih, umnih, duhovnih i društvenih mogućnosti pojedinaca, kao odgovornih građana i članova lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice
Aktivnosti Letnji kampovi, smotre izviđača Srbije, plovidbe, takmičenja u orjentaciji, ekološke aktivnosti.
Ime Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama "ORCA" Regionalna kancelarija u Zrenjaninu
Adresa Beogradska 3b, 23000 Zrenjanin
Telefon 063/ 88-40-285
Fax 011/ 306-15-21
E-mail  orcabeograd@yahoo.com
Web adresa www.orca.org.yu
Kontakt osoba 1 Maja Milošević
Telefon  
Kontakt osoba 2  
Telefon  
Ciljevi 1. Unapređivanje pravne zaštite životinja na nacionalnom i međunarodnom planu;
2. Unapređivanje obrazovnih programa i obrazovni rad na razvoju svesti kod ljudi u pravcu stvaranja kulture poštovanja, odgovornog odnosa, tolerancije i nenasilja, prema životinjama i prirodi, odnosno među ljudima;
3. Očuvanje i unapređivanje veterinarske, stočarske i biološke struke i etike, odnosno drugih profesija vezanih za životinje, odnosno promovisanje zaštite životinja kao dela ovih profesija;
4. Sprečavanje i sankcionisanje svakog vida zlostavljanja životinja, njihovog nehumanog i neetičkog iskorišćavanja odnosno pružanje pomoći unesrećenim životinjama (životinjama čija je dobrobit narušena)
5. Težnja da se u svim delovima naše zemlje, regiona i na međunarodnom planu unapredi zaštita životinja
6. Promovisanje organske poljoprivrede i održivog razvoja
Aktivnosti ORCA je krajem 2002. godine pokrenula kampanju "DA IH NE OKRZNU!", - kampanju protiv uzgajanja i ubijanja životinja radi dobijanja krzna, i to na Svetski dan borbe protiv trgovine krznom*, 29. novembra.; kampanja »Nisam lutalica, ja sam napušten«
Poslednje nedelje decembra meseca smo na Trgu u centru grada okitili jelku za napuštene kuce i mace; Tribina: Psi lutalice – rešenje postoji, humano, efikasno i ekonomično – civilizovano; Drugu tribinu pod nazivom Ko laje - zlo ne misli održali smo 11. maja u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Tribinu smo zaključili pričom o nacrtu Zakona o zaštiti životinja, čime smo najavili naš projekat "Zakon rešava haos".
Održavanje tribina pomogli
REGIONALNI CENTAR ZA  KULTURNU DEKONTAMINACIJU I
ŽIVOTNU SREDINU 
ZRENJANIN