ŽITIŠTE
Ime EKO POKRET "BEGEJ SVETI ĐURAĐ" ŽITIŠTE
Adresa Cara Dušana 7, 23210 Žitište
Telefon 023/ 822-155
Fax 023/ 821-093
E-mail  epbegejsvdurad@ptt.yu     
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Radmilo Aćimović
Telefon 023/ 821-989
Kontakt osoba 2 Dragan Milenković, potpredsednik IO
Telefon 023/ 821- 275
Ciljevi Zaštita i unapređenje životne sredine, ozelenjavanje gradskih površina, edukacija svih struktura društva o ekološkom značaju, inicijativa u lokalnoj samoupravi u donošenju zakona o ekologiji
Aktivnosti "Drvo generacije" koje sade učenici prvih razreda u okviru dečje nedelje; izrada kalendara; "Drvo mladenaca" koje sade mladenci;  akcije najuređenija učionica, škola i šklolsko dvorište; akcije najuređenije dvorište, fabrički krug i ulica - petog juna na Dan zaštite životne sredine proglašavamo najuspešnije; propagandni leci o uništavanju korovskih biljaka sa posebnim akcentom na ambroziju; projekti uređenja vodenih površina; učesnici na međunarodnom projektu zaštite reke Begej; kviz znanja na temu ekologija; izložba likovnog i literalnog  stavralaštva na temu ekologije, objavljeni u listu Panonska zora; etno-ekološke večeri sa ciljem popularizacije eko pokreta uz predavanje  o značaju zaštite sredine za život čoveka; inicijativa za osnivanje eko pokreta u drugim mestima;
ŽITIŠTE