ŽABALJ
Ime EKOLOŠKI POKRET "JEGRIČKA" ŽABALJ
Adresa Svetog Nikole 34, 21230 Žabalj
Telefon 021/ 830-445
Fax  
E-mail   
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Bastaja Stanislav, predsednik
Telefon 064/ 266-39-54
Kontakt osoba 2 Miličić Dragoslav, član UO
Telefon 021/ 830-445
Ciljevi Rešavanje problema zagađenja životne sredine, ozelenjavanje, edukacije.
Aktivnosti Ozelenjavanje školskih dvorišta, vrtića, oko spomenika palih boraca na Tisi i drugih javnih površina u mestu; uništavanje ambrozije; kompostiranje;
evidentiranje zaštićenih vrsta; pokrenuli inicijativu za zaštitu Jegričke, danas je pretvorana u park prirode; u saradnji sa Eko-pokretom “Đurđevo” i “Beli bagrem” iz Gospodinaca organizovali akcije sadnje i ozelenjavanja;
Ime EKOLOŠKO DRUŠTVO "BELI BAGREM" GOSPODINCI
Adresa Kralja Petra I br. 16, 21237 Gospodinci  
Telefon 021/ 836-401
Fax  
E-mail  ivanovsa@eunet
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Marija Ječinac, predsednik
Telefon 021/ 836-401
Kontakt osoba 2 Milinkov Nikoleta
Telefon 021/ 836-307
Ciljevi Podizanje ekološke svesti kod ljudi, edukacija o ekologiji 
Aktivnosti Pošumljavanje - drvoreda u parku, put do reke  Jegričke; uredjene parka; ekološke radionice; obeležavanje Dana planete zemlje; škola aranžiranja;
Ime EKOLOŠKI POKRET ĐURĐEVO
Adresa Kralja Petra I br.64,   21239   Đurđevo
Telefon 021/ 838-469, 839-025
Fax 021/ 838-469
E-mail   
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Grujić Verica, predsednik  
Telefon 021/ 838-469
Kontakt osoba 2 Kostić Dejan, član IO
Telefon 021/ 838-601
Ciljevi Razvoj i podizanje ekološke svesti na viši nivo i obrazovanje stanovništva
Aktivnosti Akcija čošćenja svih divljih deponija u okolini sela, sa posebnim težištem na kanale; produbljenje obale i uredjenje  seoskog kanala; edukacija dece; opremanje dečijih poligona, jedan u sklopu parka a drugi u predškolskoj ustanovi; svake godine eko-karneval na dan svetskog dana ekologije ; likovana kolonija na dan cveća; svake jeseni ozelenjavanje okoline sela;
ŽABALJ