VRŠAC
Ime  PRIRODNJAČKO DRUŠTVO "GEA"
Adresa Dom omladine, Dvorska 28, 26300 Vršac
Telefon  
Fax  
E-mail  geapdvs@hemo.net
Web adresa www.gea.org.yu
Kontakt osoba 1 Milivoj Višacki, sekretar
Telefon 063/ 359-167
Kontakt osoba 2 Dejan Maksimović, član
Telefon 013/ 834-196,  064/ 844-30-37
Ciljevi Rad na popularizaciji prirodnih nauka i naučnog tumačenja prirode; upoznavanje sa najnovijim naučnim dostignućima i praćenje nauke u svetu; organizovanje praktičnog naučno-istraživačkog rada
Aktivnosti Društvo deluje u tri sekcije – ekološka, astronomska i sekcija geo-nauke. Organizovalo je veliki broj ekoloških skupova, tribina i serijal predavanja - “Priroda Vršačkih planina” (od 2000. godine ukupno 20 predavanja), manifestaciju “Dani zaštite prirode Vršačkih planina”, projekat “Stene Vršačkih planina – geo-nasleđe Banata”. Društvo poseduje teleskop CELESTRON C8, jedan od najboljih amaterskih teleskopa u Srbiji, oko koga je okupljena grupa srednjoškolaca. Publikacije: Godišnjak Prirodnjačkog društva Gea (5 brojeva godišnjaka), filmska produkcija (13 filmova o prirodi Srbije i južnog Banata u VHS i digitalnoj tehnici).
Ime EKOLOŠKO UDRUŽENJE "AVALON"
Adresa Igmanska 23, 26300 Vršac
Telefon 013/ 824-935
Fax 013/ 832-718
E-mail  office@avalon.com
greenyu@hemo.net
Web adresa www.avalon.org.yu
Kontakt osoba 1 Budimir Babić, predsednik
Telefon 013/ 824-935     063/ 834-70-95
Kontakt osoba 2 Goran Dimitrijevski, član UO
Telefon 013/ 820-030 063/359-142
Ciljevi Zaštita životne sredine i podizanje ekološke svesti, organizacija stručnih skupova, savetovanja, seminara i druge oblike stručnog obrazovanja u ovoj oblasti, objavljuje knjige i dr. publikacije o zaštiti životne sredine.
Aktivnosti Eko-kamp 2003. u Kajtasovu; 2004. kamp na Vršačkim planinama; prvi internacionalni omladinski "EKO-KAMP - VRŠAČKE PLANINE" 2005; Eko-kamp 2006. koji je takođe bio internacionalan;  Zeleni koncerti u više gradova Vojvodine; Organizovan štand i deljenje letaka sa prigodnom ekološkom sadržinom povodom "Dana planete Zemlje" 2004; Manifestacija "Dečije ekološko proleće"; Učesnici u akcijama čišćenja Vršačkih planina; Realizovan je serijal TV emisija pod nazivom "Eko-bumerang", serijal ekoloških radio emisija pod nazivom "Eko-metar";  Ove godine smo bili zvanični organizatori Konferencije Svetske asocijacije ekoloških organizacija (WEP), koja je održana 6 - 7. maja, 2006. u Vršcu.
Ime EKOLOŠKO DRUŠTVO "PANONSKO OSTRVO"
Adresa Arhitekte Brašovana 1, Poljoprivredna škola, 26300 Vršac
Telefon 013/ 805-058
Fax 013/ 805-059
E-mail  vcdar@hemo.net   bioskola@hemo.net
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Čedomila Krivokapić
Telefon 064/ 229-56-03
Kontakt osoba 2 Svetlana Radojković
Telefon 013/ 805-059
Ciljevi Ciljevi ED-a su da pomogne razvoj civilnog društva organizujući i podržavajući edukativne, istraživačke i proizvodne aktivnosti, koje podstiču razvoj zdrave životne sredine i demokratije.
Aktivnosti
- jul-novembar  2001.  realizacija  projekta ‘’Žurimo u svet’’ koji predstavlja plan razvoja društva za period 2002-2006.godine, finanskijska podrška MTO .Poljska
- februar 2002. god. društvo je u saradnji sa ngo G17+ I  Dio Altom  organizovalo javnu debatu o nacrtu zakona, o sistemu zaštite životne okoline - finansijska podrška  OSCE
- 14.02.2002.  povodom Sv. Trifuna  ili  Sv.  Valentina  organizovana  I  ekološka  izložba: pisani I crtani radovi, cvetni  aranžmani, suve ikebane - pomoć  Poljoprivredne  škole
- april  2002.god  društvo je vodilo akciju prolećnog sređivanja  grada pod nazivom – SADA!  Zajedno u akciji, povodom Dana planete Zemlje, finansijska podrška  ADF-a ( Američki fond za razvoj)
- jun 2002.god  učešće na  Etno festivalu hrane I muzike Vojvodine u Novom Sadu, podrška ADF-a
- jun 2002 – februar 2003. god.  realizacija  projekta ’’Govor nasmejane mladosti’’, finansijska podrška World Bank
- prezentacije delova ovoga projekta-
- 22.09.2002.god.  Vršac – kod Krsta
- 27.09.2002 u  Zrenjaninu na  Festivalu omladinskih alternativnih grupa  Vojvodine
- 25.11.2002   pab Maršal  u  Vršcu  performans  NarkomaniJA  NE
- 07.02.2003. prezantacija  celog  projekta  u Narodnom pozorištu  Sterija u  Vršcu
- mart  2003. god pravljenje  ikebana od suvog biljnog otpada, izložene u holu Poljoprivredne škole
- akcija  pošumljavanja  Vršačkih  ritova  u saradnji sa  Mladim  goranima
- april 2003 god  učestvuje u akcijama prolećnog sređivanja grada, sređivanje školskog dvorišta
- maj 2003.god organizuje  dvodnevni  seminar u prostorijama  Poljoprivredne  škole pod nazivom – Ekološka edukacija nastavnika osnovnih I srednjih škola, finansijska pomoć SO  Vršac
- jun  2003 .god  organizuje edukativni izlet u Carsku baru, sopstvena sredstva
- septembar, oktobar 2003.god  sređivanje školskog dvorišta
- novembor 2003.god prijem  novih  članova
Ime PSD "VRŠAČKA KULA"
Adresa Svetosavski Trg 1a, 26300 Vršac
Telefon 013/ 836-674
Fax  
E-mail   
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Vlahović Pavle, predsednik
Telefon 013/ 831-990
Kontakt osoba 2 Gačuf Valter, načelnik društva
Telefon 013/ 835-058
Ciljevi Planinarenje i osvajanje vrhova, održavanje staza na Vršačkim planinama
Aktivnosti   Održavanje staza na Vršačkim planinama; Markiranje staza; Učesnici u organizaciji Eko-kampa na Vršačkim planinama u saradnji sa Ekološkim udruženjem Avalon; Publikacije: jednom godišnje izlazi list Gorštak.
Ime EKOLOŠKO DRUŠTVO "EKO BREG"
Adresa Feliksa Milekera 28, 26300 Vršac
Telefon 013/820-708
Fax 013/820-708
E-mail  ekobreg-vrsac@hemo.net
Web adresa www.ekobreg.org.yu
Kontakt osoba 1 Dragan Šajić, predsednik
Telefon 064/190-99-05
Kontakt osoba 2  
Telefon  
Ciljevi Očuvanje i uređenje životne sredine
Aktivnosti  izradili i postavili 15 kompleta klupa, stolova i kanti za otpatke;
amfiteatar koji može da primi 800 ljudi; izradili i postavili nekoliko putokaza i ogromnu informativnu tablu; sakupili i odneli na deponiju na desetine tona turističkog otpada koji se taložio na našem bregu u zadnjih desetak godina; zasadili smo veliki broj sadnica; svake godine organizujemo nekoliko edukativnih predavanja na temu očuvanja kvaliteta života i životne sredine, prevencije narkomanije i side; takođe svake godine na Dan planete Zemlje izvedemo u prirodu blizu 1000 naših članova
Ime POKRET GORANA SRBIJE opštinski odbor Vršac 
Adresa Đure Daničića 40
Telefon 013/ 833-290
Fax 013/ 833-290
E-mail nemet"hemo.net
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Indiko Nemet, pretsednik
Telefon 013/ 833-290
Kontakt osoba 2 Budimir Babić, potpredsednik
Telefon 013/ 824-935
Ciljevi Povećanje pošumljenosti Vojvodine i širenje ljubavi prema zelenilu prirodi i upoznavanje sa biljnim svetom u neposrednoj okolini
Aktivnosti Pošumljanavnje; edukacije omladine; Goranski eko-kampovi  na Vršačkim planinama 2003, 2005. i 2006. godine; proizvodnja sadnog materjala; registrovani za sakupljanje semena ginka i hrasta (američki crvenolisti)
Ime EKOLOŠKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA "ZOOE"
Adresa Omladinski trg  5,  26300 Vršac
Telefon 064/ 422-82-39
Fax 013/ 832-718
E-mail  milica013@gmail.com
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Milica Popović, predsednica
Telefon 064/ 422-82-39
Kontakt osoba 2 Mira Pavlović 
Telefon 013/ 820-030
Ciljevi Zaštita životinja, promocija, afirmacija i razvoj ekološkog aspekta civilnog društva; da prikuplja, obrađuje i prosleđuje javnosti i zainteresovanim pojedincima relevantne ekološke informacije o zaštiti životinja; prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti ekologije i razvoja civilnog društva sa naročitim osvrtom na zaštitu životinja; objavljuje knjige i druge publikacije o zaštiti životinja i problemima civilnog društva - navedena delatnost biće naknadno registrovana kod nadležnog organa; organizuje naučne i stručne radnike za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena zaštite životinja, ekologije i razvoja civilnog društva;
Aktivnosti Društvo u osnivanju
Ime UDRUŽENJE GRAĐANA "VITA OPTIMA"
Adresa 26300 Vršac 
Telefon 064/ 634-52-77
Fax  
E-mail lorijanp@sezampro.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Lorijan Popi , predsednik
Telefon 064/ 634-52-77
Kontakt osoba 2  
Telefon  
Ciljevi  Poboljšanje kvaliteta i produženje ljudskog života, podsticanje kreativnih sposobnosti čoveka, angažovanje društvenih grupa u cilju stvaranja društva u kome vlada solidarnost i briga za svaku jedinku tog društva. Afirmacija humanog razvoja i briga o zdravlju.Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje građana « Vita Optima »:
a) organizuje  seminare, predavanja, tribine i druge skupove
b) izdaje brošure, kataloge i druge publikacije (ova delatnost će naknadno biti registrovana kod nadležnog organa) u skladu sa zakonom
c) organizuje promocije i prezentacije knjiga, časopisa, audio i video ostvarenja, veb prezentacija i drugih kreativnih autorskih ostvarenja, u skladu sa zakonom
d) organizuje izložbe likovnih i dela primenjene umetnosti
e) organizuje druženja i susrete
f) formira klubove koji se bave afirmacijom kreativnih delatnosti
g) formira radne grupe iz oblasti ostvarenja svojih ciljeva (za prevenciju bolesti, za praćenje naučno tehničkih dostignuća, za pomoć ugroženima, za rad sa osobama sa posebnim potrebama, parapsihologiju, alternativnumedicinu i dr.) u skladu sa zakonom
h) bavi se promotivno-marketinškim aktivnostima (štampa, radio i TV oglasi, vizuelni identitet-spotovi, propagandni filmovi i slično) u skladu sa zakonom
i) radi na povezivanju ljudi i organizacija kroz regionalnu saradnju
j) organizuje humanitarne akcije
k) pruža podršku naučno istraživačkom radu
l) formira informativne centre za prevenciju bolesti
m)  organizuje savetovališta (za obolele, zlostavljane i ugrožene osobe) u skladu sa zakonom
n) sarađuje sa univerzitetima, institucijama, ustanovama, organizacijama, udruženjuma i centrima koji imaju slične ciljeve

Aktivnosti Organizacija u osnivanju
VRŠAC