VRBAS
Ime EKOLOŠKI POKRET VRBASA
Adresa Jožefa Atile 22, 21460 Vrbas
Telefon 063/ 887-79-72
Fax 021/ 701-320
E-mail  zelenivrbas@eunet.yu  
Web adresa www.ekovrbas.net
Kontakt osoba 1 Ratko Đurđevac, predsednik
Telefon 063/ 887-79-72
Kontakt osoba 2 Mrkša Nenad, član UO
Telefon 063/ 119-47-90
Ciljevi Borba za očuvanje zdrave životne sredine
Aktivnosti Kampanja znanja protiv narkomanije; “Rat korovu” borba protiv ambrozije; Akcija “Uz pet u svet”;Reciklažni centar - akcija prikupljanja sirovina gde su uključena školska deca, prihod od toga usmeren je na dečije ekskurzije, kampove itd.; “Pet do dvanaest” protest protiv zagađivanja velikog Bačkog kanala; koordiniramo štabom za borbu protiv ambrozije;Publikacije :plakat za   “Pet do dvanaest” , “Svetski dan voda 2005” “Rat korovu” borba protiv ambrozije, brošure “Vodič za roditelje” i “Osnovne informacije o zloupotrebi droge”.
Ime POKRET GORANA OPŠTINE VRBAS
Adresa Maršala Tita 89, 21460 Vrbas
Telefon 021/ 795-40-87
Fax  
E-mail  leap@eunet.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Gojko Grujin, predsednik
Telefon 021/ 706-306 (posao)  063/ 772-15-44
Kontakt osoba 2 Aleksandra Krtolica, potpredsednik
Telefon 021/ 706-306 (posao)  063/108-10-67
Ciljevi Da učestvuje u organizovanju, pomaganju i unapređivanju pošumljavanja;  unapređuje i štiti nove podignute šume, ozelenjava naselja i radnu sredinu; unapređuje životnu sredinu u naseljima, preduzećima, školama i ustanovama;  razvija svest o zdravoj životnoj sredini i stvara navike za racionalan i odgovaoran odnos prema prirodi i potrebi aktivnog učešća svih pripadnika u ovim aktivnostima i akcijama; razvija i unapredjuje razne oblike društveno-vospitnih aktivnosti (sabori, susreti, izložbe, seminari, tribine, kulturno-vaspitne i sportske aktivnosti; U cilju širenja ekološke svesti da bi se ciljevi što uspešnije ostvarivali sve ove akcije treba da doprinesu da se pokret gorana i dalje razvija kao ideja, organizacija  i akcija;
Aktivnosti Sadnja i obnova retrozaštitnog pojasa uz DTD kanal; narednih 2-3 godine inicijativa za obnovu sadnje; 2005. ozelenjavanje predela oko  kanala, 15000 sadnica (breza); učestvovanje u akcijama borbe proziv ambrozije; Saradnja sa NVO i UG u obeležavanju jubilarnih datuma “Dan voda”, “Dan planete zemlje”; prolećno uređenje naseljenih mesta  na Dan zastite životne sredine;
   
VRBAS