SUBOTICA
Ime  UDRUŽENJE  GRAĐANA "MLADI I IGRA"
Adresa Ante Parčetića 6/20, 24000 Subotica
Telefon 063/ 856-93-23
Fax  
E-mail  milankalj@yahoo.com
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Milanka Kočić, predsednik
Telefon 063/ 856-93-23
Kontakt osoba 2  
Telefon  
Ciljevi Angažovanje i  usmeravanje mladih, razvoj talenata i afiniteta kod dece,edukacija.
Aktivnosti Organizovanje Festivala dečijih sekcija sa ekološkim temama „Zelena scena; Korektivna gimnastika KORAK; Bio-psihološka radionica "Vidici"; Dramski studio "Žive slike"; Program radionica za srednjoškolce pod nazivom "Čoveče, ne ljuti se, bogatstvo različitosti"; Organizovana stručna poseta palati Ujedinjenih nacija u Ženevi i zgradi UNESCO-a u Parizu; Povodom potpisivanja Konvencije o pravime deteta u septembru je održan Javni čas na temu "Svet po mojoj meri". Učestvovali su srednjoškolci iz programa Grupe 484.; Od 14. - 25. 08. organizovan je kamp u Bijeloj za učesnike dramske i sekcije korektivne gimnastike Korak;. manifestacije Dan bez automobila - grupa "Bez treme" prikazala je na trgu predstavu "Pobuna akumulatora"; U oktobru na Festivalu pravilne ishrane učestvovala je grupa "Bez treme" sa predstavom "Zekologija"; Završen je projekat "Ekološka karikatura" namenjen učenicima 7. - 8. razreda Subotice; U februaru 2002. organizovana je izložba oslikanih kanti za smeće; U martu - promocija CD-a sa ekološkim dečjim pesmama koju je finansijski podržao Ekološki Fond Opštine Subotica; Projekat Bio bašta u OISŠ Žarko Zrenjanin; Članovi Udruženja započeli partnerski sa Kompost timom ekološku edukaciju građanstva na temu kompostiranja; Povodom Dana ekologije premijerno prikazana predstava Kompost; -Povodom Dečije nedelje predstavnicima subotičkih škola prikazana predstava Kompost nije kompot i podeljen ekološko-edukativni materijal; Članovi Udruženja učestvovali na Solarnom kampu u Ljubljani
Ime UDRUŽENJE  ZA ORGANSKU HRANU TERRA’S
Adresa Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica
Telefon 024/ 554-600 lokal 119
Fax 024/ 553-116
E-mail  terras@terras.org.yu
snjeza@openunsubotica.co.yu
Web adresa www.terras.org.yu
Kontakt osoba 1 Dr Tereza Horvat Skenderović
Telefon 024/ 554-600
Kontakt osoba 2 Snježana Mitrović
Telefon 024/ 554-600
Ciljevi TERRA’S je nezavisna, neprofitna i nevladina organizacija osnovana 1990. godine u Subotici radi širenja ideja i inicijativa iz oblasti proizvodnje organske hrane.
Misija TERRA’S-a je usmerena na podizanje nivoa kvaliteta življenja harmonizacijom prirodnih resursa i kapaciteta lokalne zajednice i regiona.
Strategija TERRA’S-a je sadržana u razvijanju saradnje i koordiniranju aktivnosti u oblasti primarne proizvodnje, prerade, plasmana i primene organske hrane.
Politika TERRA’S-a se ogleda u povezivanju učesnika u lancu proizvodnje organske hrane i stvaranju mreže NVO iz ove oblasti.
Cilj TERRA’S-a je uspostavljanje ekološki uravnoteženog  i ekonomski održivog poslovnog sistema u oblasti proizvodnje hrane
Aktivnosti Oblasti delovanja
q Obrazovanje
q Savetodavne usluge
q Marketing i promocija
q Naučno - istraživački rad
q Izdavaštvo i informisanje
Aktivnosti
   Bioškola TERRA'S
- osnovni seminar za proizvođače, prerađivače, distributere i potrošače organskih   
   proizvoda
- specijalistički seminar za savetodavce u organskoj proizvodnji
Ime CENTAR ZA EKOLOGIJU I ODRŽIVI RAZVOJ (CEKOR)
Adresa Beograd i Subotica (operativno iz Subotice) 24000, Korzo 15/13
Telefon 024/ 523-191
Fax 024/ 523-191
E-mail  djnatasa@yahoo.com        mizlatic@yubc.net
Web adresa www.cekor.org
Kontakt osoba 1 Nataša Djereg
Telefon 024/ 523-191
Kontakt osoba 2 Miodrag Zlatić
Telefon 011/ 355-31-22
Ciljevi Rešavanje ekoloških problema primenom principa održivog razvoja i promovisanje učešća javnosti u pitanjima zaštite životne sredine
Aktivnosti Kampanje za održivi transport, održive oblike energije, monitoring projekata finansiranih od strane međunarodnih finansijskih institucija u Srbiji
Ime EKOLOŠKO UDRUŽENJE GRAĐANA HORIZONTI
Adresa Engelsova 9, 24000 Subotica
Telefon 024/ 556-891 uslužni sa ostalim NVO
Fax  
E-mail  savezsd@tippnet.co.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Radmila Samardžić
Telefon 024/ 556-891
Kontakt osoba 2 Jasminka Mrkonjić
Telefon 024/ 556-891
Ciljevi EUG ''HORIZONTI'' je osnovano 1999. godine sa zadatkom da poboljša ekološko informisanje javnosti uopšte u cilju razvoja ekološke kulture, svesti i savesti o značaju očuvanja i unapređenja životne sredine. Jedan od ciljeva je povezivanje ekoloških organizacija u gradu, uspostavljanje komunikacije i protok informacija među njima, kao i informisanje javnosti o njihovom radu da bi se iniciralo uključivanje građana u akcije NVO. Takođe, ima za cilj obaveštavanje javnosti o radu lokalne samouprave, ali i drugih organa na pokrajinskom i republičkom nivou, u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja. 
Aktivnosti   Ekološko udruženje građana ''HORIZONTI''  je nosilac istoimenog projekta, ekološkog informatora koji izlazi već 5 godina. Ovo udruženje je osnovano u junu 1999. godine sa prvenstvenim zadatkom da poveže nevladine ekološke organizacije u Subotici, pospeši komunikaciju i protok informacija među njima i uspostavi kontakt sa medijima u cilju predstavljanja aktivnosti ovih organizacija građanima Subotice i šire.
 Udruženje je do sada uradilo niz akcija. Inicijator je uspostavljanja ''Eko – telefona'' u opštinskom Odeljenju za zaštitu životne sredine za prijavu slučajeva ugrožavanja čovekove okoline. Zahvaljujući finansijskoj podršci REC Kancelarije u Beogradu, na ''Radio – Subotici'', ''Yu eco'' i ''Radio Paliću'' je emitovan ciklus emisija ''Upoznajte nas i pridružite nam se'' sa ciljem da se javnost upozna sa radom NVO u gradu. Uspešno je sproveden i projekat ''Bez divljih deponija otpada – molim!'' koji je osim izrade Registra lokacija divljih deponija na području subotičke opštine, za rezultat imao veliki odziv građana čiji predlozi su predočeni nadležnim opštinskim organima za rešavanje problema životne sredine. Na ovaj način se obezbeđuje učešće javnosti u odlučivanju, što i jeste jedan od prioriteta udruženja. Aktivisti udruženja su aktivno učestvovali u iniciranju i samoj izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana.
 
Ime NUTRIECOHEALTH CENTAR ZA PROMOCIJU PRAVILNE ISHRANE, EKOLOGIJE, FITNESA I ZDRAVLJA
Adresa Teslina 68/12, 24000 Subotica
Telefon 024/ 548-398
Fax 024/ 551-743
E-mail  nutri@nutriecohealth.org.yu
Web adresa www.nutriecohealth.org.yu
Kontakt osoba 1 Mirjana Pavlović, predsednik
Telefon 024/ 548-398
Kontakt osoba 2 Robert Szabados, član UO
Telefon 024/ 551-743
Ciljevi naučno i stručno istraživanje, praćenje i unapređenje kvaliteta ishrane, stila života i promocija zdravlja stanovništva
Aktivnosti
Ime PALIĆ FORUM
Adresa Engelsova 9, 24000 Subotica
Telefon 024/ 553-106
Fax 024/ 754-037
E-mail vistvan@yunord.net            djor-esp@yunord.net
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Ištvan Valihora, predsednik
Telefon 024/ 755-786  mob. 064/ 161-14-95
Kontakt osoba 2 Đorđe Dragojlović, potpredsednik
Telefon 024/ 552-228
Ciljevi Očuvanje i razvoj zaštićenih i ostalih prirodnih, kulturnih, istorijskih, duhovnih i drugih baština, dobara i ostalih vrednosti u zaštićenom regionu Palića, Ludoša, Selevenjskih pustara, Subotičkih šuma i okolnih naselja kao regiona koji predstavlja ambijentalnu, prostorno-kulturno-istorijsku celinu.
Aktivnosti U cilju očuvanja i razvoja prirodnog, kulturnog, graditeljskog i duhovnog nasleda, održan je javni gradanski forum na opštinskom nivou i postignut dogovor o očuvanju kulturnog i graditeljskog nasleda - zaštićenog parka i usvojen pooštren režim izgradnje u zaštitnom pojasu; Skupštini opštine Subotica je podnet predlog kojim se traži savremeniji prilaz dugoročnom planiranju društvenog i privrednog razvoja regiona prilikom izrade Generalnog plana razvoja (do 2020.); pokretanje javne debate koja je rezultirala povlačenjem novog Regulacionog plana koji je predviđao da se, mimo volje građana, centar naselja Palić isparceliše za stambenu izgradnju; javni apel nadležnim organima zbog poplave smeća i opasnih otpadnih materijala, te pojave stotinak deponija u opštini Subotica koji je za posledicu imao izdavanje naloga opštinskih organa da se u dugoročni plan razvoja uvrsti izgradnja savremene centralne deponije;grupa za razvoj u mz na inicijativu ADF-a, obnova Doma zdravlja, opremanje biblioteke i formiranje centra za kulturne i naučne inicijative na Paliću; opremanje filmskog međunarodnog festivala; asfaltiranje puteva u naselju; izgradnja kabineta u OŠ i zamena krova; učešće u diskusiji na novom gen.planu za razvoj Subotice do 2020.; učešće u izradi strategije razvoja privrede i turizma u Subotici.
Ime DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA SUBOTICE "TIBOR SEKELJ"
Adresa Beogradski put 107/3, 24000 Subotica
Telefon 024/ 553-620
Fax  
E-mail  stanko.dejan@gmail.com
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Vojnić Tunić Marko
Telefon 024/ 533-368   064/ 282-12-19
Kontakt osoba 2 Stanko Dejan
Telefon 024/ 553-620
Ciljevi Popularizacija prirodnih nauka; Podsticanje, okupljanje i organizovanje mladih ljudi za bavljenje naukom i naucno-istraživackim radom; zaštita prirode i doprinos dogradnji obrazovnog sistema.
Aktivnosti Uglavnom su to naučno – istraživački radovi iz bioloških nauka, astronomije i etnologije prilagođeni određenom uzrastu. Članovi Društva su osnovci (7 i 8 razred),srednjoškolci i studenti). Ucestvovanje u akcijama; Debelo brdo '97; Krivaja '97, Pocuta'97, Debelo brdo'98, Panonija '98, Pocuta '98, Kopaonik '99, Medvednik '99; seminari za istraživace; akcija Kelebija '99 (posmatranje pomracenja Sunca) i seminar vojvodanskih istraživaca kao i važni izleti, predavanja, posete.
Ime DRUŠTVO EKOLOGA "RIHARD CORNAI"
Adresa Engelsova 9, 24000 Subotica
Telefon 024/ 556-891
Fax 024/ 21-736
E-mail hulo@tippnet.co.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Ištvan Hulo, predsednik
Telefon 024/ 41-686
Kontakt osoba 2  
Telefon  
Ciljevi Podizanje ekološke svesti kod omladine; istraživanje i zaštita prirodnih vrednosti;
Aktivnosti Ekološko istraživacki kampovi; edukativna predavanja; "Panurus"; "Ludoški zapisi" godišnjak
Ime SUNČANI SALAŠ
Adresa Cavolj 284, 24000 Subotica
Telefon 024/ 550-030          064/ 215-18-95
Fax  
E-mail stanalen@ptt.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Hrvojka Stanić
Telefon 064/ 215-18-95
Kontakt osoba 2 Alen Stanić
Telefon 024/ 550-030
Ciljevi Unapređenje ekološke proizvodnje; samoodrživost zajednice Salaša; Edukacija dece
Aktivnosti Uzgoj i proizvodnja svih prehrambenih artikala potrebnih za održanje zjednice u ekološki čistim uslovima; uzgoj i unapređenje novih sorti domaćih životinja; seosko-ekološki turizam;Edukacija predškolske dece, ogledna nastava; usmeravanje dece ka zdravoj ishrani, degustacije pčelinjih proizvoda, integralnih peciva,;upoznavanje sa okolinom , obilazak prirodnih staništa (salaš, bara)...
Ime ZELENI KRUG
Adresa Železnicka 4, 22223 Kuzmin
Telefon 063/ 739-37-89
Fax  
E-mail zelenikrug@hotmail.com  
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Zoran Gomboš
Telefon 063/ 739-37-89
Kontakt osoba 2 Cvetin Bogić 
Telefon 062/ 484-457  
Ciljevi Zastita i očuvanje čovekove okoline.
Aktivnosti Radna akcija na uređenju centra sela Kuzmin. Akcija saniranja zelene površine "Ciglana". Akcija čišćenja prilazne pešačke staze do seoske železničke stanice. U saradnji sa SRBIJA ŠUMAMA pošumljavanje priobalja reke Bosut u dužini od 2 km. 
SUBOTICA