STARA PAZOVA
Ime  UDRUŽENJE "ŠLOS" GOLUBINCI
Adresa Putinačka 2, Biblioteka "Damjan Preradović" , 22308 Golubinci
Telefon 022/ 381-254, 011/ 227-05-43
Fax 022/ 381-814
E-mail  slos@mail.com
Web adresa www.slos.org.yu
Kontakt osoba 1 Nada Sladaković, predsednik
Telefon 022/ 381-254
Kontakt osoba 2 Jovanka Sećanski, Generalni sekretar
Telefon 063/ 884-89-43
Ciljevi Doprines razvoju sela kroz organizovanje edukacija koja će omogućiti aktivnu participaciju u sve aspekte društvenog života u lokalnoj i široj zajednici. Promocija pozitivnih vrednosti tradicionalne kulture sela,  podrška mladima, naročito stvaraocima, značajnim za budućnost sela kao i ekonomska i kulturna revitalizacija sela.
Aktivnosti Priprema "banke podataka" duhovne i materijalne kulture sela, koja bi služila za razvoj etno-eko-vikend turizma i priprema info sistema.
Ime UDRUŽENJE GRAĐANA "ZA NOVU PAZOVU"
Adresa Kozaračka 68, 22330 Stara Pazova  
Telefon 022/ 332-007, 064/ 165-49-15
Fax  
E-mail   
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Aleksandar Sklabinski, predsednik
Telefon 022/ 332-007
Kontakt osoba 2  
Telefon  
Ciljevi Rad na unapređenju i zaštiti istorijskog i kulturnog nasleđa mesta, socijalna i zdravstvena zaštita građana, unapređenje obrazovanja i podizanja nivoa kulturnog života mesta, naročito za potrebe mladih, podizanje kvaliteta života svih gradana; unapređenje verske i međunacionalne tolerancije.
Aktivnosti U pripremi
Ime EKOLOŠKI POKRET ''ZOVA''
Adresa Slovenski trg 2/16, 22330 Stara Pazova
Telefon 063/ 772-74-43
Fax  
E-mail   
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Zlatko Šaš          
Telefon 063/ 772-74-43
Kontakt osoba 2 Tatjana Baljak  
Telefon 064/ 139-61-24
Ciljevi Unapređenje i zaštita životne sredine
Aktivnosti Realizovane dve akcije  čišćenja obale Dunava. U saradnji sa opštinskom upravom sproveli akciju uništanjavanja ambrozije.Akcija čišćenja putnog pojasa ka Inđiji. 
STARA PAZOVA