SREMSKA MITROVICA
Ime  GORANSKO EKOLOŠKI POKRET
Adresa Svetog Save 19, 22000 Sremska Mitrovica
Telefon 022/ 614-300
Fax 022/ 614-300
E-mail  zasavica@zasavica.org.yu
Web adresa www.zasavica.org.yu
Kontakt osoba 1 Slobodan Simić, predsednik
Telefon 063/ 514-847
Kontakt osoba 2 Gordana Ćirić, sekretar
Telefon 063/ 546-309
Ciljevi Proizvodnja sadnog materijala i besplatna podela građanima u cilju pošumljavanja i zaštite zelenila. Zaštita reke Zasavice i očuvanje retkih vrsta biljaka i životinja.
Aktivnosti Održani međunarodni kampovi - čišćenje od čvrstog otpada  toka Save kod Zasavice, izdavanje knjige ''Vodič kroz prirodu u specijalnom rezervatu prirode'' 220 stranica.Organizovenje izleta i edukacija mladih o zaštiti prirode.  
Ime "PRO VITAE" Za život
Adresa Solarski trg br. 3, 22000 Sremska Mitrovica
Telefon 022/ 625-212
Fax 022/ 625-212
E-mail  provitae@ptt.yu
pro_vitae_sm@yahoo.com
Web adresa www.provitae.org.yu
Kontakt osoba 1 Snežana Franceško, predsednik
Telefon 064/ 158-36-46
Kontakt osoba 2 Snežana Konjević, podpredsednik
Telefon 064/ 223-20-25
Ciljevi Aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine a u skladu sa nacionalnom  strategijom a prema standardima Evropske Unije. 
Aktivnosti 'Ekološki javni radovi'' u Sremskoj Mitrovici i Rumi; ''Ekološki edukativni program'' u svim osnovnim školama u Sremskoj Mitrovici, Rumi, Šapcu, Vladimircima i Loznici; ''Ekološki kalendar''; ''Resurs centar Sremska Mitrovica''; ''Elektronska zelena mreža Vojvodine''.
Ime SREMSKI EKOLOŠKI POKRET
Adresa Stari šor 113, 22000 Sremska Mitrovica
Telefon 022/ 212-779,  063/ 704-15-72
Fax  
E-mail  sm.goranm@neobee.net
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Goran Mihajlović 
Telefon 063/ 704-15-72
Kontakt osoba 2  
Telefon  
Ciljevi Unapređenje i zaštita životne sredine, ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, istraživanje i rad na projektima iz oblasti ekologije
Aktivnosti Čišćenje obale Save od plastične ambalaže, saradnja sa Šumarskim fakultetom u Beogradu. 
Ime EKOLOŠKI POKRET
Adresa Bosutski put 78, 22000 Sremska Mitrovica
Telefon 022/ 617-522, 064/ 392-49-77
Fax 022/ 617-522
E-mail  envism@ptt.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Radomir Jovelić 
Telefon 064/ 392-49-77
Kontakt osoba 2 Jadranka Jovelić 
Telefon  
Ciljevi Zaštita, očuvanje, unapređenje i permanentno praćenje stanja životne sredine, zaštita kulturnih dobara i obrazovanje stanovništva svih uzrasta, a posebno školske omladine.
Aktivnosti   Organizovano predavanje o zaštiti životne sredine; evidentiranje ekoloških problema u saradnji sa mesnim zajednicama; izrada projekta "Eko stanice SAVA" ; sprovedene akcije u borbi protiv zavisnosti od narkomanije.
Ime UDRUŽENJE RIBOLOVACA   SRD ''KEČIGA''
Adresa Vodna bb, 22000 Sremska Mitrovica
Telefon 022/ 613-835
Fax  
E-mail  keciga@sezampro.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Boško Knežević 
Telefon 063/ 810-65-37
Kontakt osoba 2 Dragan Batalov 
Telefon 064/ 133-18-48
Ciljevi Zaštita ribe od raznih zagađivača, hranjenje mlađi i čuvanje obale reke Save
Aktivnosti Takmičenje u ribolovu juniora i seniora ''Udica na plovak''; redovne akcije čišćenje obale reke Save i keja od raznog smeća.
Ime LOVAČKO UDRUŽENJE ''SREM-MAČVA'' 
Adresa Žrtava fašizma bb, 22000 Sremska Mitrovica
Telefon 022/ 626-172
Fax  
E-mail milasicevic@ptt.yu     (trenutno neradi)
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Miodrag Milašičević, referent lovstva LU
Telefon 064/ 126-30-76
Kontakt osoba 2 Radomir Savić, predsednik LU
Telefon 063/ 848-44-83
Ciljevi Zaštita, lovišta i divljači. Zdravstvena zaštita, zimska i dopunska ishrana, spašavanje divljači u slučaju elementarnih nepogoda i lov i korišćenje divljači.
Aktivnosti Redovno prebrojavanje divljači i rad na ispunjavanju svih opštih ciljeva u saradnji sa svim sekcijama na teritoriji cele opštine.
Ime KINOLOŠKO DRUŠTVO ''SETER''
Adresa Fruškogorska bb, P.FAH 9, 22000 Sremska Mitrovica
Telefon 022/ 624-758
Fax  
E-mail  spanja@neobee.net
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Jovan Labus 
Telefon 064/ 238-12-98
Kontakt osoba 2 Predrag Španjević 
Telefon 064/ 142-08-10
Ciljevi Uzgoj lovačkih pasa, kontrola priploda 
Aktivnosti Organizacija turnira i takmičenja pasa
Ime KINOLOŠKO DRUSTVO ''SIRMIUM''
Adresa Trg Svetog Stefana 21, Poštanski FAH 115, 22000 Sremska Mitrovica
Telefon 022/ 611-234
Fax  
E-mail gladic@ptt.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Goran Gladić 
Telefon 022/ 611-234, 064/ 128-45-19
Kontakt osoba 2 Jovica Živković 
Telefon 063/ 546-438
Ciljevi Uzgoj rasnih pasa, smanjenje pasa lutalica ismanjenje bolesti pasa. 
Aktivnosti U toku kinološke godine, od marta do novembra, učestvuju u osam manifestacija; redovno učešće u svim saveznim i međunarodnim manifestacijama; Saradnja sa veterinarskim službama u cilju prevencije ili lečenja bolesti pasa.
Ime DRUŠTVO PČELARA
Adresa Svetog Save 19, 22000 Sremska Mitrovica
Telefon 022/ 632-763 
Fax  
E-mail stevanovicn@ptt.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Nedeljko Stevanović 
Telefon 022/ 632-763
Kontakt osoba 2 Ratko Šavija 
Telefon 022/ 623-604
Ciljevi Očuvanje zemljišta, ekološki čistih proizvoda, edukacija mladih na temu pčelinjih proizvoda   
Aktivnosti U saradnji sa Izvršnim većem Vojvodine realizuju projekt ''Milion sadnica za pet godina'', posebno sađenje medonosnog bilja. Saradnja sa voćarima i drugim poljoprivrednim proizvođačima.   
Ime ZELENI KRUG
Adresa Železnicka 4, 22223 Kuzmin
Telefon 063/ 739-37-89
Fax  
E-mail zelenikrug@hotmail.com  
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Zoran Gomboš
Telefon 063/ 739-37-89
Kontakt osoba 2 Cvetin Bogić 
Telefon 062/ 484-457  
Ciljevi Zastita i očuvanje čovekove okoline.
Aktivnosti Radna akcija na uređenju centra sela Kuzmin. Akcija saniranja zelene površine "Ciglana". Akcija čišćenja prilazne pešačke staze do seoske železničke stanice. U saradnji sa SRBIJA ŠUMAMA pošumljavanje priobalja reke Bosut u dužini od 2 km. 
SREMSKA MITROVICA