PEĆINCI
Ime EKOLOŠKO DRUŠTVO PEĆINCI
Adresa Braće Savić 16, 22441 Pećinci
Telefon 022/ 83-158, 022/ 83-056, 063/ 890-34-63
Fax 022/ 83-158, 011/ 532-18-96
E-mail  BELLOK@ptt.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Ružica Mrkalj, predsednik
Telefon 022/ 83-158   
Kontakt osoba 2  
Telefon  
Ciljevi Zaštita i očuvanje životne sredine i procena uticaja zagađivača na prirodnu okolinu, informisanje javnosti. Organizovanje ekoloških edukacija sa ciljem uspostavljanja održive poljoprivrede.
Aktivnosti Lični pečat Ružice Mrkalj "Ekološka kocka za potpalu vatre". Organizovanje jednonedeljne ekološke radio-emisija na radio stanici "Pećinci" koja pokriva različite ekološke teme. Organizovanje ekoloških edukacija.
Ime SPORTSKO RIBOLOVAČKO DRUŠTVO                                                                                 "GAZDE NA VODI"
Adresa Krnješevačka 13, 22310 Pećinci
Telefon 064/ 119-61-02, 022/ 80-305.
Fax  
E-mail  
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Bojan Arsenijević, predsednik
Telefon 064/ 119-61-02
Kontakt osoba 2 Zoran Vidanović, zamenik predsednika
Telefon 022/ 80-305
Ciljevi Zaštita  ribe i riblje mlađi kao i zaštita životne sredine.
Aktivnosti Organizovanje ribolovačkog turnira "Uhvati i pusti". Organizovanje edukacija i eko-volontera. Organizovanje seminara, letnjih kampova i radionica sa ciljem širenje ekosvesti. 
PEĆINCI