PANČEVO
Ime EKO CENTAR PANČEVO
Adresa Savska 1, 26000   Pančevo
Telefon 013/ 344-808,   013/ 317-212
Fax  
E-mail  pangeja@hotmail.com
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Faketa Kaić, predsednik UO
Telefon 013/ 344-808
Kontakt osoba 2 Zorica Nikolajević, član 
Telefon 064/ 280-26-90
Ciljevi Podizanje ekološke svesti, nivoa obrazovanja i informisanja građana svih uzrasta a naročito dece, lobiranje javnosti zasnovano na stručnim analizama i naučnim istraživanjima u cilju očuvanja urbanog i ruralnog "environmenta" i fizičkog i mentalnog zdravlja građana.
Aktivnosti Organizovanje eko radionica za sve ciljne grupe; organizovanje stručnih skupova i savetovanja; objavljivanje eko publikacija, biltena 6-7 brojeva; organizovanje konkretnih ekoloških akcija; ekološki protest 2002. 
Ime EKOLOŠKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA "ŽIVETI ZDRAVO"
Adresa Marka Kulića 50, 26000 Pančevo
Telefon 013/ 45-701
Fax 013/ 45-701
E-mail  borism@panet.co.yu   mcentar@panet.co.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Boris Matijević, predsednik
Telefon 063/ 852-43-15
Kontakt osoba 2  
Telefon  
Ciljevi Poboljšanje kvaliteta života; otklanjanje posledica NATO bombardovanja; spasavanje zdravlja ljudi sa kontaminiranih područja; borba za čist vazduh, čistu vodu, zdravu hranu.
Aktivnosti Akcija prikupljanja potpisa protiv širenja prljave tehnologije u Pančevu; organizacija "Muzičkog leta" u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama iz Pančeva; trodnevna akcija čišćenja od otpada priobalnog dela Tamiša; snimanje zagađenja Dunava;
Ime EKOLOŠKI POKRET PANČEVO
Adresa Zlatarska 18, 26000 Pančevo
Telefon 013/ 352-349, 351-515
Fax  
E-mail   
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Slavko Samardžija, predsednik  
Telefon 064/ 208-90-61
Kontakt osoba 2 Stojan Tegeltija, potpredsednik
Telefon 063/ 878-71-69
Ciljevi Zaštita čovekove sredine
Aktivnosti Praćenje zagađenja od strane privrede; organizovanje komunikacija na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou; očuvanje flore i faune na teritoriji opštine Pančevo; ozelenjavanje, očuvanje ugroženih vrsta, edukacija stanovništva; akcije čišćenja kanala;
Ime POKRET GORANA SRBIJE opštinska organizacija Pančevo
Adresa Svetog Save  br.10, 26000 Pančevo  
Telefon 013/ 333-201
Fax 013/ 333-201
E-mail  pagorani@gmail.com
Web adresa u pripremi
Kontakt osoba 1 Ljiljana Konevski, predsednik
Telefon 013/ 333-201
Kontakt osoba 2 Saša Grković, sekretar
Telefon 013/ 333-201
Ciljevi Pošumljavanje; ekološka edukacija; ozelenjavanje, podizanje nivoa ekološke svesti
Aktivnosti Dobitnici povelje UN na nivou Srbije; za poslednje tri godine zasadili 120000 sadnica - Bavaništanska aleja, Omoljica, retrozaštitni pojas dužine 12 km; po šesti put organizovana ekološka edukacija na goranskom ekološkom kampu u Deliblatskoj peščari; Svake godine obeležavamo "Dan gorana"  i "Dan zaštite životne sredine" ekološkim akcijama.
Ime SEC - SREDNJOŠKOLSKI EKOLOŠKI CENTAR (neformalna grupa)
Adresa Maksima Gorkog br.7, Elektrotehnička škola, 26000 Pančevo
Telefon 013/ 35-26-15
Fax 013/ 35-26-15
E-mail   
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Zoran Stanižanin, koordinator 
Telefon 064/267-19-48   
Kontakt osoba 2 Slavica Opačić
Telefon 013/310-766  063/740-99-41
Ciljevi Organizovanje srednjoškolaca u smislu formiranja određenih nivoa ekološke svesti, stavova i ekolške aktivacije. Omasovljavanje učenika da na odeređenim akcijama zajedno deluju.
Aktivnosti Ekološki protest 2004; akcija "Protiv zagađivača" oko 2000 srednjoškolaca učestvovalo, sakupljanje ekološkog dinara, peticije - 2424 potpisa ; postavljanje ekoloških grafita na dopuštenim mestima; obeležavanje crnih ekoloških tački sa obeleženim zagađivačima; objavljivanje parte o preminulom gradu Pančevu sa paljenjem sveća u grdaskom parku; lepljenje ekoloških poruka sa spoljne strane upravnih zgrada Petrohemije i Azotare i eko protest ispred istih; uručivanje zahteva svim zagađivačima i predsedniku SO Pančevo  za smanjenje i prestanak ili poboljšanje tehnologije u datim fabrikama; ekološka nedelja srednjoškolaca   u saradnji sa ADF - om u okviru koje su bile akcije: Eko trka, Eko žurka, Mi imamo svoju zastavu, Usvoj ljubimca, Zdrava hrana, Ekološka šetnja, Ekološka okupacija sportskog centra (čišćenje i sportske aktivnosti) Usvoj svoju reku; Čišćenje priobalja Tamiša, projekat "Otpad i reciklaža" Izložba, edukacija za prof i nast. o otpadu i rcikliranju predavači iz Ravene iz Italije Izložba fotografija "Eko pogled"; ŠEP - školske eko patrole itd...
Ime ODRED IZVIĐAČA "TAMIŠ"
Adresa Zivojina Mišića 6, 26000 Pančevo
Telefon 063/ 657-365
Fax  
E-mail  pneca@eunet.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Dejan Veličkov, starešina oderda
Telefon 065/ 320-67-80
Kontakt osoba 2 Nenad Maletin,
Telefon 063/ 657-365
Ciljevi Misija izviđaštva u Pančevu je da doprinese obrazovanju mladih ljudi, kroz sistem vrednosti zasnovan na skautskom Zavetu i Zakonu, da pomogne izgradnju boljeg sveta u kome su ljudi ostvareni kao pojedinci i imaju konstruktivnu ulogu u društvu.
Aktivnosti • Međunarodni ekološki kamp - Bela Stena
• Kampanje: “Očistimo svet” i “Jedna rasa ljudska rasa”
• Zbornik pesama “Uspavanoj lepotici”
• Eko kampanje unutar mreže NVOPVO: Svi smo žrtve eko nasilja, Reci NE zagadjenju
• Dečije Bijenale vizuelnih umetnosti: Odbrana prirode
• Izrada lokalnog akcionog plana brige o mladima
Ime UDRUŽENJE GRAĐANA  «JEZGRO» PANČEVO
Adresa Miloša Trebinjca 9, 26000 Pančevo
Telefon 013/ 333-029
Fax 013/ 301-851
E-mail  skundric@3dnet.co.yu    jezgro@gmail.com
Web adresa www.jezgro.org.yu
Kontakt osoba 1 Škundrić Miodrag, predsednik UO
Telefon 013/ 333-029
Kontakt osoba 2 Stojan Krčadinac, predsednik skupštine
Telefon 0
Ciljevi  Razvoj ekološke svesti u najširem smislu; nega kuture življenja po meri čoveka, kultura ophođenja, izražavanja lepe reči i tolerancije u najširem smislu; borba protiv zloupotrebe prava uopšte, kao i korišćenja svog prava narušavajući prava drugih, kao i podsticanje odgovorng ponašanja organizacija i pojedinaca;                            Misija - Smisao naših aktivnosti je doprinos razvoju  zajednice uz poštovanje ekoloških principa i očuvanje kulturnih vrednosti i dobara;   rad u svim drugim područijima kada je to u skladu sa misijom

  
Aktivnosti PROJEKAT ZA INPLEMENTACIJU ZAPOŠLJAVANJA izrada studije lokalnog ekonomskog razvoja
•ZNANJEM U BORBU ZA PRAVO I PRAVDU u saradnji sa Romsko - srpskim udruženjem Južni Banat
•Saradnja na projektu: dokumentarni film “Slijepa karta”
•Saradnja sa Domom kulture Glogonj na projektu  “Virtuelni Kulturni Centar”
•Saradnja sa Savezom Jevreja Panceva na programu ocuvanja bastine Jevreja u Pancevu
•Saradnja sa Domom kulture Glogonj na projektu : dokumentarni film”Mladost u Pepelu” 
Ime Društvo za održivi razvoj i zaštitu životne sredine "Budućnost Pančeva - BUPA"
Adresa Klub društvenih aktivnosti HIP-Petrohemija, sa naznakom "za BUPA"
Telefon 013/ 352-043
Fax 013/ 352-043
E-mail  braca@panet.co.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Dušan Stanojlović
Telefon 013/ 352-043
Kontakt osoba 2 Milesa Vojnović
Telefon 013/ 353-475
Ciljevi Održivi razvoj i zaštita životne sredine                                                   Misija: Pokretanje i podrška ciklusa održivog razvoja Pančeva.
Učešće u programima i projektima razvoja regije Banata- Osnivačka podrška  i aktivno učešće u aktivnostima regionalne Agencije za razvoj. Multiregionalna saradnja na razvojnim programima susednih regija. Efikasna zaštita životne sredine.
Aktivnosti  Diskusije o programima razvoja, kada smo bili pozivani;Učešće u timu RSEDP Zrenjanin u projektu Razvoj Banata; Učešće u osnivanju Regionalne agencije za razvoj Banata kao osnivači;                                                                                   Celoviti projekat: Zaštita životne sredine u Pančevu. Projekat reciklaže PET boca u Pančevu; Saradnja sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine; Saradnja sa preduzećima Južne zone i konkretne akcije u cilju smanjenja emisija (Nekoliko obilazaka i stalni kontakti); Nekoliko predloga Agenciji i lokalnoj samoupravi, Studija o stanju u energetici Srbije, Biodizel, Biogas, Pančevačka energetski efikasna kuća i td.                           
PANČEVO