NOVI SAD
Ime EKO & KO "DISKUS CENTAR"
Adresa Kosovska 41,  21000 Novi Sad
Telefon 021/ 520-888
Fax  
E-mail   
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Fedor Turčan 
Telefon 064/ 205-19-60
Kontakt osoba 2 Viera Suchanek, sekretar
Telefon 021/ 632-31-93
Ciljevi Zaštita životne sredine, zaštita divljih životinja,  zaštita voda (održavanje, ispitivanje čistoće Dunava),  ekološko humanitarna pitanja.
Aktivnosti Formiranje Fonda ratne siročadi "Dr Gubash Student's Club"; izložbe eksponata na ekološkim sajmovima; podela humanitarne pomoći studentima izbeglicama i ostalim socijalno ugroženim licima; učestvovanje članova u merenjima stepena zagađenosti vode Dunava; akcije uklanjanja đubreta sa obala Dunava.
Ime  EKOLOŠKI POKRET GRADA NOVOG SADA
Adresa Vojvođanskih brigada 17/I, 21000 Novi Sad
Telefon 021/ 529-096
Fax 021/ 529-096
E-mail  ekopokret@eunet.yu
zelenins@eunet.yu
Web adresa www.ekopokret.org.yu
Kontakt osoba 1 Nikola Aleksić 
Telefon 021/ 529-096
Kontakt osoba 2 Jovanka Kovačević, pomoćnik direktora
Telefon 021/ 529-096
Ciljevi Razvoj i podizanje ekološke svesti na viši nivo i obrazovanje stanovništva.
Aktivnosti Vaspitno-obrazovni rad: pomoć pri osnivanju ekoloških organizacija; organizovanje letnjih škola i kampova; organizacija tribina, predavanja i promocija knjiga iz oblasti ekologije; stipendiranje studenata za smer - zaštita životne sredine. Naučni rad: finansiranje naučnih radova i boravka stručnjaka na kongresima. Manifestacije: organizovanje konferencija i simpozijuma; obeležavanje Dana planete Zemlje i Svetskog dana zaštite životne sredine. Akcije: besplatno deljenje sadnica Novosađanima; organizovanje mitinga zbog ugrožavanja životne sredine. Kampanje: za zaštitu Fruške Gore, starog centra Novog Sada, uređenja priobalja Dunava, novosadskih parkova. Izdavačka delatnost: audio i video-kasete i knjige; kulturna delatnost (izložbe, koncerti…); humanitarna delatnost; radioamaterska delatnost; foto-video aktivnost; sportska aktivnost; nautička sekcija; lutkarska radionica; etno-ekološka radionica; eko-pravna služba; grafička delatnost; privredna delatnost; saradnja sa drugim ekološkim organizacijama u zemlji i medunarodna saradnja.
Ime VOJVOĐANSKA ZELENA INICIJATIVA
Adresa Bulevar Mihajla Pupina 6,  21 000 Novi Sad
Telefon 064/ 125-82-18
Fax  
E-mail  helacr@eunet.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Ruža Helać
Telefon 063/ 874-68-32
Kontakt osoba 2 Milica Matavulj, Predsednik UO
Telefon 063/ 874-68-32
                                                                                                                                                                                                                Ciljevi Podizanje ekološke i gradanske svesti o ličnoj odgovornosti za stanje životne sredine i stepen demokratije u lokalnoj zajednici kroz: edukaciju, informisanje, izdavaštvo, akcije, kulturne i umetnicke sadržaje, kampanje i td; sradnja sa vladinim i nevladinim organizacijam slične orijentacije.
                                                                                                                                                                                                             Aktivnosti Medijska kampanja i prikupljanje potpisa za zaustavljanje istraživačkih radova u cilju eksploatacije kamena na Fruškoj Gori; ekološki radni kamp - Krivaja 2002.; osnivanje i osnaživanje omladinske grupe "Iskre" Novi Sad.
Ime VRELO - DRUŠTVO ZA ZDRAVU ISHRANU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Adresa Poštanski fax 58, 21 000 Novi Sad
Telefon 064/ 118-38-22
Fax 021/ 524-248 (za Obrovski A.)
E-mail  vrelo_ns@neobee.net
vrelo_ns@yahoo.com 
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Aleksandar Obrovski 
Telefon 064/ 118-38-22
Telefon  
Ciljevi Promocija alternativnih principa u oblasti zdravlja i lečenja, u svim oblastima ljudskog življenja i delovanja koje mogu da utiču na zdraviji život i očuvanje zdravlja ljudi i zaštitu prirode.
Aktivnosti Organizacija proizvodnje zdravstveno-bezbedne hrane i njena  prodaja pojedincima, bolnicama, obdaništima, građanima; edukacija građana u tom pravcu kroz tribine, predavanja, promocije, seminare; edukacija o pravilnim načinima ishrane; edukacija o lekovitom bilju; edukacija o sportskim aktivnostima i njihovom uticaju na zdravlje; promocija novih tehnologija, novih principa življenja i životnih iskustava; učešće na  savetovanju  1995 god "Uticaj noćnog života na zdravlje i radne sposobnosti mladih".
Ime  POKRET GORANA VOJVODINE
Adresa Železnička 28./III , 21 000 Novi Sad
Telefon 021/ 451-788 
Fax 021/ 523-865
E-mail  office@pokretgorana.org.yu
Web adresa www.pokretgorana.org.yu 
Kontakt osoba 1 Aleksa Jeftić 
Telefon 063/ 594-930
Kontakt osoba 2 Jelena Prelević
Telefon 063/ 826-71-06
Ciljevi Promovisanje volonterizma, buđenje svesti mladih i njihovo učestvovanje u zaštiti prirode.
Aktivnosti Organizacija ekoloških kampova, međunarodnih volonterskih kampova i promovisanje volonterizma; akcija "Živeti bez ambrozije","100% jelka-jelka sa busenom"; formiranje edukativnog Eko-Centra;  organizovanje radionica, kampanja, manifestacija.
Ime VOLONTERSKI CENTAR VOJVODINE
Adresa Železnička 28./III, 21 000 Novi Sad
Telefon 021/ 451-788
Fax 021/ 523-865
E-mail  office@vcv.org.yu
vcv@omladina.org.yu
Web adresa www.vcv.org.yu
Kontakt osoba 1 Aleksa Jeftić, koordinator
Telefon 063/ 594-930
Kontakt osoba 2 Jelena Prelević, menadžer za odnose sa javnošću
Telefon 021/ 451-788
Ciljevi Unapređivanje pojedinaca i društva, rešavanje problema i zadovoljavanje potreba zajednice organizovanjem aktivnosti za očuvanje prirodnih vrednosti i različitih vidova volonterskog rada u kojima svoj doprinos mogu dati svi zainteresovani građani, nezavisno o njihovoj starosnoj dobi ili geografskoj pripadnosti
Aktivnosti Ozelenjavanje: Podizanje zaštitnog zelenila,  ozelenjavanje škola,  rasadnička proizvodnja. Akcije na ekološkoj edukaciji, kampovima, predavanjima, seminarima za volontere
Volonterizam: Međunarodni volonterski radni kampovi, razmena volontera,  zakonska regulativa,  promocija volonterizma
Kampanje: "Živeti bez ambrozije ",  "Za čistiju i zeleniju Vojvodinu ",  "100% jelka - jelka sa busenom "
Saradnja sa drugim organizacijama: EURO 26, ISIC,  Festival nevladinih organizacija jugoistočne Evrope
Ime   POKRET GORANA GRADA NOVOG SADA
Adresa Železnička 28./III,  21 000 Novi Sad
Telefon 021/ 451-788
Fax 021/ 523-865
E-mail  office@pokretgorana.org.yu
Web adresa www.pokretgorana.org.yu
Kontakt osoba 1 Jelena Prelević, predsednica
Telefon 021/ 451-788
Kontakt osoba 2 Aleksa Jeftić, organizator
Telefon 063/ 594-930
Ciljevi Okupljanje mladih i učešće u akcijama pošumljavanja preteča je ekoloških pokreta u našoj zemlji. Akcije masovnog pošumljavanja vremenom su zamenjene podizanjem zelenih površina u gradskim sredinama i podizanjem drvoreda pored puteva, reka i u poljima kao zaštita od vetra. Poslednjih godina najveća pažnja se posvećuje programima ekološkog obrazovanja pripadnika Pokreta gorana i građana svih uzrasta
Aktivnosti OZELENJAVANJE: Manastir Kovilj - nastavak započetih radova, dvorišta osnovnih škola i vrtića, Mesne zajednice.                               KAMPANJE: "Živeti bez ambrozije", "100% jelka - jelka sa busenom",  Obeležavanje datuma važnih za očuvanje životne sredine.
MANIFESTACIJE: Novosadsko proleće, Novosadska jesen, Izložbe cveća. 
EKOLOŠKO OBRAZOVANJE: Eko-kampovi, Formiranje Edukativnog Eko-Centra, Radionice (Mala škola aranžiranja cveća, Snaga prirode, Kompostirajmo zajedno), organizovani odlasci u prirodu, upoznavanje i posmatranje ptica.
Ime ZELENA MREŽA VOJVODINE
Adresa Pašićeva 24, 21000 Novi Sad
Telefon 021/ 636-19-07
Fax 021/ 661-14-84
E-mail  twins@eunet.yu
Web adresa www.zelenamreza.org.yu
Kontakt osoba 1 Olivera Radovanović, predsednik UO
Telefon 021/ 636-19-07
Kontakt osoba 2 Jelena Stevanov, saradnik
Telefon 021/ 661-14-84
Ciljevi Promocija svesti o stanju životne sredine u javnosti i institucijama putem kampanja, promocija, dostupnosti informacija javnosti i rad sa medijima. Rad na edukaciji mladih, promociji ljudskih i prava na život u zdravoj sredini; promociji ekološki čiste (obnovljive tehnologije) i umrežavanju.
Aktivnosti Projekt "Zeleni osmeh Vojvodine" podlistak koji je izlazio 2000-2001god. Organizovanje početka javne debate o GMO u Jugoslaviji 2002 god. Istraživanje i učešce na ICCP-3 tokom 2002 god. Udružene NVO u projektu za supermarkete bez GMO u regionu SEE u periodu septembar  2002 - oktobar 2003 god. Projekt "Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u Vojvodini" tokom 2003/04 god. Publikacije: "Proširenje EU i genetski modifikovani organizmi", "Pogoditi pokretnu metu", "Posledice pristupanja EU za poljoprivredu i prehrambenu politiku u Istočnoj Evropi" autor Tomas Švajger, Novi Sad, oktobar 2002 god.
Ime UDRUŽENJE GRAĐANA "ZDRAVA KUĆA"
Adresa Ćirpanova 4, 21000 Novi Sad 
Telefon 021/ 831-243   021/ 831-251
Fax 021/ 831-243
E-mail  trska@neobee.net
Web adresa www.ekojuring.co.yu
Kontakt osoba 1 Stevan Iđudov , predsednik
Telefon 021/ 831-251
Kontakt osoba 2  
Telefon  
Ciljevi Edukacija stanovništva o zdravom stanovanju, izrada projektne dokumentacije za zdrave kuće, naučna i stručna izučavanja o zdravim građevinskim materijalima, aktivnosti na izgradnji zdrave kuće kao pilot objekat i javna prezentacija zdravog stanovanja, značaj minimalnog utroška energije za stanovanje, radno angažovanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva na izgradnji sopstvene, jeftine, zdrave kuće.
Aktivnosti Projekt pravljenja ekološke kuće, a ostale aktivnosti su u pripremi.
Ime EPICENTAR i UG INTER ART
Adresa Veljka Petrovića 6, 21000 Novi Sad 
Telefon 021/ 450-492
Fax 021/ 450-492
E-mail  ink@eunet.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Đorde Mojić, direktor
Telefon 063/ 597-308
Kontakt osoba 2 Maja Bolehradski, sekretar
Telefon 064/ 239-43-25
Ciljevi Strateški razvoj mladih, formiranje virtualnih komuna i zapošljavanje.
Aktivnosti Rad sa decom: "Igračka za nepoznatog druga", "Dečji Oskar", "Mali ministri sveta bajki", "Dan hrabrosti", "Univerzitet pod vedrim nebom", "Zlatno seme" za decu ometenu u razvoju, "Festival ljubavi". Za mlade: "Kosmopolitski kulturni centar", "Radom do radnog mesta", "Sajam humanitarnih organizacija".  Ekologija: "Elektro automobil", "Solarna zemunica", "Idealno selo", "Održivo gazdinstvo", "Dragulj prirode", "Sajam umetnosti", "Poslovna mreža Banata", "Riznica".                                                        Publikacije: Časopis za decu "Kliker"
Ime EKOLOŠKO DRUŠTVO VIŠE TEHNICKE ŠKOLE
Adresa Školska 1, 21000 Novi Sad
Telefon 021/ 489-25- 00
Fax  
E-mail  vtsns@netrohive.net  
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Delija Baloš
Telefon 064/ 120-27-34
Kontakt osoba 2  
Telefon  
Ciljevi Širenje svesti o potrebi zaštite životne sredine.
Aktivnosti Izdavanje Eko-biltena"; akcije ozelenjavanja okoline; organizovanje stručnih i naučnih tribina iz oblasti zaštite životne sredine.
Ime EKOLOŠKO DRUŠTVO "LIPA"
Adresa Čajkovskog 1/A, 21131 Novi Sad
Telefon 021/ 431-082;   021/ 335-809
Fax 021/ 431-988
E-mail  tanasic@eunet.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Pera Nikolić, Predsednik Skupštine
Telefon 021/ 883-311
Kontakt osoba 2 Rodoljub Tanasić, Predsednik
Telefon 021/ 335-809
Ciljevi Zaštita životne sredine, zaštita kulturnog i duhovnog nasleda.
Aktivnosti Organizacija je jedan od osnivača Međunarodne akademije za ekologiju, kao visokoobrazovne ustanove i postdiplomskih studija sa sedištem u Novom Sadu.
Ime ARKA - DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA
Adresa Svetozara Markovića  bb,  21213 Banoštor 
Telefon 021/ 643-31-96;  063/ 824-70-89
Fax 021/ 643-31-96
E-mail  arka@eunet.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Pavel Paško, koordinator projekta
Telefon 063/ 824-70-89
Kontakt osoba 2 Branka Paško
Telefon 063/ 856-27-42
Ciljevi Zaštita domaćih i divljih životinja i njihovih staništa, zaštita životne sredine i edukacija dece, omladine i građana.
Aktivnosti Projekat "Kontrola populacije pasa i mačaka lutalica u opštini Novi Sad". Projekat "Zaštitimo medvede". Formiranje nacionalnog registra životinja (kućnih ljubimaca).  Izložba jugoslovenske umetnosti u Peruu "Sve je u svetu povezano - Peru" kao i izložba dečijih likovnih radova dece iz Perua  Ekspedicija u prašume Amazona..                                                                                          Publikacije: Brošure nacionalnog registra, brošura o zoo-zonama, katalozi  izložbi.
Ime CENTAR URBANE KULTURE
Adresa Gagarinova 8, 21000 Novi Sad
Telefon 021/ 337-099,  064/ 153-20-75
Fax 021/ 337-099
E-mail  white@eunet.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1  
Telefon Srđan Belić, predsednik
Kontakt osoba 2 064/ 153-20-75
Telefon  
Ciljevi Unapređenje urbane kulture; kreiranje balansa na relaciji ekologija i kultura.
Aktivnosti Organizacija nije aktivna već nekoliko godina.
Ime SAVEZ IZVIĐAČA VOJVODINE
Adresa Dunavski park bb,  21 000 Novi Sad
Telefon 021/ 456-536, 021/ 456-594
Fax 021/ 456-523
E-mail  office@v-scout.org.yu
Web adresa www.v-scout.org.yu
Kontakt osoba 1 Silvestar Domonji  
Telefon 063/ 652-344
Kontakt osoba 2 Duško Radojčić
Telefon 063/ 542-062
Ciljevi Vanškolska obrazovna uloga.
Aktivnosti Kao članovi svetskog skautskog pokreta okupljaju i edukuju omladinu na upoznavanju i zaštiti prirode.
Ime AKADEMSKO DRUŠTVO ZA PROUČAVANJE I ZAŠTITU PRIRODE – NOVI SAD
Adresa Trg Dositeja Obradovića 2, PMF-odeljenje za biologiju, 21 000 Novi Sad
Telefon 021/ 369-699
Fax  
E-mail  fojkaro@ptt.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Mr Fojkar Oliver 
Telefon 063/ 381-510
Kontakt osoba 2 Dr. Ante Vujić
Telefon 064/ 283-03-17
Ciljevi Zaštita sveta prirode u Vojvodini a posebno prostora sa netaknutom praiskonskom prirodom kao što su: Fruška gora, Obedska bara, Carska bara, Ludaško jezero, gornje Podunavlje, Koviljsko-petrovaradinski rit, Selevenjska pustara, Pašnjaci velike droplje i dr.
Aktivnosti Obuka volontera za učešće u zaštiti prirode u cilju razvoja ekološke svesti. Učešće u okruglom stolu "Problemi i izazovi u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima u Vojvodini". Izrada "Programa zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara u Vojvodini"
Ime

NAUČNO ISTRAŽIVAČKO DRUŠTVO
"JOSIF PANČIĆ"

Adresa Trg Dositeja Obradovića 2,  21 000 Novi Sad
Telefon 063/ 807-93-37
Fax  
E-mail  josifpancic@neobee.net  
helena @ptt.yu
Web adresa www.volontiraj.yu
Kontakt osoba 1 Jelena Poučki 
Telefon 063/ 708-77-44
Kontakt osoba 2 Marko Tucakov, sekretar
Telefon  
Ciljevi Naučno-istraživački rad iz biologije i ekologije u cilju proučavanja prirode, sistematska obrada svih faktora okoline i njena zaštita od nepovoljnih uticaja. 
Aktivnosti Organizacija predavanja WWF Danube-Carpathian Programme: Nature protection and sustainable development in Vojvodina (Dunavsko - Karpatski program Svetskog fonda za živi svet (WWF): zaštita prirode i održivi razvoj u Vojvodini). Suorganizacija Međunarodnog obrazovno-istraživačkog projekat “Eko- kamp Fruška gora 2004”. Projekt "Značaj i zaštita dendofilnih organizama na Fruškoj gori" a u saradnji sa studenatima iz Danske, Španije, Švajcarske, Holandije, Makedonije, Slovenije, Nemačke, Irske, Češke i Srbije. Izdavanje stručnog časopisa. Obuka volontera u zaštiti prirode. 
Ime DRUŠTVO MLADIH ISTRAŽIVAČA ZA GEOGRAFIJU BRANISLAV  BUKUROV
Adresa Trg Dositeja Obradovića 3, 21 000 Novi Sad
Telefon 021/459-696
Fax 021/ 450-56-62
E-mail  bukurov@hotmail.com    
dmiizg@excite.com
dmizg@ptt.yu       
Web adresa www.ig.ns.ac.yu
Kontakt osoba 1 Dragoslav Pavić
Telefon  
Kontakt osoba 2 Tatjana Ilić, predsednik 
Telefon  
Ciljevi Naučno-istraživački rad studenata Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu, odsek za geografiju i turizam 
Aktivnosti Suorganizator Međunarodnog obrazovno-istraživačkog projekta  “Eko- kamp Fruška gora 2004”. Organizacija trodnevnog edukativnog terena za članove i studente geografije i turizma  u specijalnom rezervatu prirode Delibatskoj peščari. Edukativni kamp na Ludaškom jezeru sa tri radionice: eko-turizam, seoski turizam i fizička geografija. 
Ime VOJDUS – DRUŠTVO ZA UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OD POŽARA
Adresa Koste Abraševića 49, 21 000 Novi Sad
Telefon 021/ 724-445 (Bačko Dobro Polje); 636-64-74; 063/ 715-68-78
Fax 021/ 553-440
E-mail  vesela@ptt.yu   
veskopv@ ptt.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Ilić Radivoj 
Telefon 063/ 807-39-25
Kontakt osoba 2 Knežević Vesko
Telefon 064/ 888-26-45
Ciljevi Zaštita od požara
Aktivnosti Organizacija ima 30 članova inžinjera iz oblasti zaštite od požara 
Ime DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I PROUČAVANJE PTICA VOJVODINE
Adresa Radnička 20 a,  21000 Novi Sad
Telefon 021/ 489-63-06; 421-144
Fax 021/ 661-62-52 
E-mail mtucakov@eunet.yu
gerjo@sabotronic.co.yu
zzpsns@eunet.yu
Web adresa www.ptica.org
Kontakt osoba 1 Jožef Gergelj, predsednik
Telefon 063/ 735-85-87 
Kontakt osoba 2 Marko Tucakov
Telefon 063/ 290-07-25; 025/ 809-229
Ciljevi Zaštita ptica putem zaštite samih vrsta, njihovih staništa i značajnih lokaliteta kroz uključivanje javnosti
Aktivnosti Izdavanje Glasnika društva za zaštitu i proučavanje ptica Vojvodine "CICONIA". Objavljuje edukativne materijale o pticama (Prvi priručnik za određivanje češćih vrsta ptica, kao i Posmatranje ptica za početnike, Priručnik za određivanje vrsta ptica na našem jeziku). Organizuje takmičenja u cilju  približavanja ptica široj javnosti. Pomaže u radu lovcima, planinarima i dr. Priprema predavanja za školsku omladinu.  
Ime DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA
Adresa Trg D. Obradovića 6,  21000 Novi Sad
Telefon 021/ 464-135
Fax  
E-mail Krnjetis@ptt.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Prof.dr Slobodan Krnjetin, Predsednik Društva  
Telefon 021/ 464-135,  021/ 485-24-13 
Kontakt osoba 2  
Telefon  
Ciljevi Promovisanje principa održivog razvoja među studentima i profesorima Univerziteta u Novom Sadu. Promovisanje i širenje eko-kulture na Univerzitetu. Izdvanje časopisa EKOZER, časopis za prirodnu i društvenu dekontaminaciju.
Aktivnosti Organizovanje tematskih EKO-umetničkih večeri na Univerzitetu u Novom Sadu, na koje se pozivaju kao gosti - učesnici eminentni umetnici: muzičari, pisci, slikari i naučnici po pojedinim temama. Termini se poklapaju sa izlaskom njihovih brojeva časopisa EKOZER. Izdavanje satiričnog časopisa EKOZER, časopisa za prirodnu i društvenu dekontaminaciju, koja se deli besplatno studentima Univerziteta. Organizovanje raznih Akcija, kojima se promoviše održivi razvoj i zaštita životne sredine.
Ime PLANINARSKO SMUČARSKO DRUŠTVO "ŽELEZNIČAR"
Adresa Trg Galerija 4,  21000 Novi Sad
Telefon 021/ 529-978; 400-717
Fax 021/ 529-978
E-mail zeleznicar_nsad@neobee.net
Web adresa www.psdzeleznicarns.org.yu
Kontakt osoba 1 Dragan Ćirić
Telefon 021/ 499-364; 064/ 615-23-99
Kontakt osoba 2 (Planinarski Dom Popovica)
Telefon 021/ 463-205; 064/ 183-99-91
Ciljevi Očuvanje prirodne sredine i rekreacija građana.
Aktivnosti Planinarsko pešačenje, visokogorski usponi, specijalističke aktivnosti kao što su alpinizam, orijentacioni sport, speleologija, slobodno penjanje na veštačkoj steni. Planinari zahvaljujući svojim aktivnostima šire vidike posećujući predivne prirodne ili ljudskom rukom stvorene vrednosti. Već 15 godina svake nedelje se organizuje "Pešačenje u prirodi", koje je dostupno svim građanima.                                                                                   Društvo ima planinarski Dom na Popovici sa 10 ležajeva.
Ime AQUA VIVA
Adresa Vojvode Putnika 5,  21000 Novi Sad
Telefon 021/ 456-208; 26-233
Fax 021/ 456-208
E-mail agw.mile@eunet.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Mila Nedeljković
Telefon  
Kontakt osoba 2  
Telefon  
Ciljevi  
Aktivnosti  
Ime STVARALAČKA OMLADINA NOVOG SADA
Adresa Gagarinova 8,  21000 Novi Sad
Telefon 021/ 444-875; 063/ 565-320
Fax 021/ 444-875
E-mail creativ@eunet.yu
sons@eunet.yu
Web adresa www.creative.org.yu
Kontakt osoba 1 Predrag Đuranović, podpredsednik
Telefon 021/ 394-962
Kontakt osoba 2 Miloš Savin, predsednik
Telefon 021/ 619-868
Ciljevi Osnovni ciljevii zadaci su razvoj civilnog društva putem unapređenja i razvoja stvaralačkog istraživanja ličnih afiniteta i sticanja novih saznanja iz različitih oblasti; uključivanje mladih u Udruženje; borba za očuvanje prirodne sredine i materijalnih dobara; izgradnja čoveka kao slobodne stvaralačke ličnosti; razvijanje etike i normi ponašanja; zalaganje za ljudska prava i urbanu toleranciju.
Aktivnosti Psihološka radionica; Studentski debatni klub; Klub mladih arhitekata; istorijska sekcija i studio; foto klub; filozofska radionica; INSONS 2001 - informativni projekat; projekat unapređenja lokalne zajednice; organizovanje tribina o civilnom društvu, ljudskim pravima, demokratiji; organizovanje humanitarnih koncerata i akcija za prevenciju narkomanije i bolesti zavisnosti; pomoć starima, hendikepiranima i onemoćalim licima, kao i deci i drugim marginalizovanim grupama; afirmisanje u javnosti i medijima hobizma, volonterizma i drugih kreativnih i zanimljivih programa za mlade.
Ime PLANINARSKO SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE
Adresa Masarikova 25, 21000 Novi Sad
Telefon 021/ 657-20-63; 28-069
Fax 021/ 657-20-63
E-mail pssvojvodine@neobee.net
Web adresa www.planinari.org.yu
Kontakt osoba 1  
Telefon  
Kontakt osoba 2  
Telefon  
Ciljevi Preduzima odgovarajuće aktivnosti radi unapređenja i omasovljenja planinarsko-smučarskog sporta i upoznavanja svojih članova sa međunarodnim iskustvima; Organizuje i pruža stručnu pomoć svojim članovima u unapređivanju njihovog rada; organizuje inovaciju znanja kadrova u planinarstvu i smučarstvu; neguje planinarsko-smučarsku etiku i utvrđuje pravila ponašanja u njihovom međusobnom odnosu; podstiče rad svojih članova dodeljivanjem nagrada i priznanja; ostvaruje međunarodnu saradnju; organizuje funkcionisanje jedinstvenog informacionog sistema; brine o zaštiti prirode i čovekove okoline; razvija specijalizovane aktivnosti kao što su alpinizam, orijentacija, gorska služba spasavanja, penjanje, speleologija, itd; organizuje akcije kao što su izleti, pohodi, marševi, sletovi, tabori, ekspedicije, orijentaciona takmičenja, i dr.
Aktivnosti Tradicionalne akcije: Pavlasov memorijal, Svetosavski uspon na Gudurički Vrh, Ultra Flesh - Stražilovo, Susret planinara - Zmajevac, Memorijal Radivoj Kovačević, Maraton na Fruškoj Gori, Dunavske čarolije, Bukovački maraton, Palićki susreti, Noćni marš.                                                                           Ekspedicije i alpinizam za 2006: Sopotnica, Durmitor, Vrača - Bugarska, Jelašnička klisura, Romanija, Karakorum - Pakistan, Kazbek - Rusija, Ajger - Alpi, Komarnica, Kablar, Stol.
NOVI SAD