NOVI BEČEJ
Ime EKOLOŠKO UDRUŽENJE "ZA ČISTIJU VAROŠ"
Adresa Pave Sudarski 2, 23272 Novi Bečej
Telefon 023/ 773-508
Fax  
E-mail  office@ekovaros.org.yu     zacistijuvaros@neobee.net
Web adresa www.ekovaros.org.yu
Kontakt osoba 1 Milanović Darko
Telefon 064/ 300-04-70
Kontakt osoba 2 Mišković Ivica
Telefon 063/ 865-68-29
Ciljevi   organizovana zaštita i unapređenje životne sredine uz potpunu toleranciju i uvažavanje kojoj doprinose članovi; razvijanje svesti građana i uspostavljanje ekološke kulture i obrazovanja; uspostavljanje skladnog odnosa između čoveka i prirode u humanom životu; ostvarivanje i unapređenje ustavnih i građanskih prava čoveka na zdrav život i bolji kvalitet života, slobodan pristup informacijama o zdravlju građanina i stanju prirode; povezivanje sa drugim ekološkim i sličnim organizacijama radi zajedničkog delovanja u zemlji i inostranstvu; sticanje prava delegiranja jednog predstavnika svih ekoloških organizacija u Skupštini opštine i pravo na njegovo učešće u radu svih tela  SO Novi Bečej po principu rezervisane "zelene stolice"; predstavljanje programa, ideja i principa Udruženja prema organima Opštine (LEAP), republike kao i domaćim i stranim strukovnim organizacijama 
Aktivnosti Aktiviran  novobečejski zeleni telefon; održana debata i izložba fotografija na temu » zapuštena  varoš «; posadili preko hiljadu topola zajedno sa đacima srednje škole;  više od dve godine kako  traje ekološko – omladinska emisija; pokrenuli inicijativu za izradu LEAP-a; okrečeni bedemi od grafita na dolmi pored reke Tise, uredili ostrvo na Tisi; sedam uličnih bunara popravili i ofarbali – pored njih postavili ploče o značaju vode; štampali devet edukativnih letaka (24.000), postavili četrdeset montažnih kanta za velikogospojinu; odštampali raspored časova sa eko temom; akcija protiv PVC kesa » vratimo se cegeru i tašni «; dodeljujemo svake godine primerene nagrade za najuređenije prostore na ulici ispred kuće, postavili oglasne table u naselju; izašao već deseti bilten udruženja, svake godine imamo par akcija sa predškolskim ustanovama i osnovnim školama, imamo svoj sajt www.ekovaros.org.yu ... i tamo se pogleda ostalo.
Ime NVO "OPSTANAK"
Adresa Arkadije Popov 167, 23273 Novi Bečej
Telefon 021/ 782-186
Fax  
E-mail  cyberderan@ptt.yu  
didra@sezampro.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Dragan Rakić, predsednik
Telefon 064/ 143-60-83
Kontakt osoba 2 Olja Stanar, programski direktor
Telefon 021/ 334-374
Ciljevi Poboljšavanje uslova života mladih; edukacija dece i omladine; demokratizacija mladih; upoznavanje mladih sa otvorenim civilnim društvom; pomoć pri obrazovanju; razvoj lokalne zajednice.
Aktivnosti Edukacija omladine na temu “Borba protiv side”; kulturno-umetničke aktivnosti;  iniciranje akcije rekonstrukcije i uređenja gradskog dvorca.
NOVI BEČEJ