KULA
Ime EKOLOŠKI POKRET "NOV-EKO" - VERDA MOVADO "SKE-EKO"
Adresa Svetozara Miletića 1, 25230 Kula
Telefon 025/ 723-983
Fax  
E-mail   
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Radović Mitar, predsednik
Telefon 025/ 723-983
Kontakt osoba 2 Milićević Miodrag
Telefon 025/ 722-027
Ciljevi Inicira, podržava i koordinara lokalne, regionalne, republičke,federalne i međunarodne zahteve za projekte i akcije čiji je glavni cilj zaustavljanje produbljivanja ekološke krize, ponovno uspostavljanje ekološke ravnoteže u raznim oblastima i podizanje kvaliteta čovekove prirodne radne sredine
Aktivnosti Održana  predavanja  na temu ekološke zaštite, akcije čišćenja grada, pošumljavanje, savetovanje na nivou države o pošumljavanju
Ime PLANINARSKO SMUČARSKI KLUB "HAJDUK" KULA                                                      
Adresa Lenjinova 5,  25230 Kula
Telefon 025/ 722-325
Fax  
E-mail  
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Marija Jerkov Plavšić    (Petra Drapšina 162 - slati poštu)
Telefon 025/ 721-772
Kontakt osoba 2 Pavelka Milijana
Telefon 025/ 723-254
Ciljevi Planinarenje
Aktivnosti Fruškogorki maraton; Pošumljavanje oko planinarskog doma u Kuli; uređenje trim staza; Edukacija dece o ponašanju u prirodi i očuvanju životne sredine;
Ime Opštinska organizacija POKRETA GORANA KULA
Adresa Lenjinova 8, 25230 Kula
Telefon 025/ 726-515
Fax  
E-mail  pokretgorana@ptt.yu
Web adresa www.pokretgoranakula.org.yu
Kontakt osoba 1 Gledović Slavko
Telefon 063/ 561-923
Kontakt osoba 2  
Telefon  
Ciljevi Proizvodnja šumskih i hortikulturnih sadnica, pošumljavanje, podizanje poljozaštitnih pojaseva, ozelenjavanje, edukacije i druge aktivnosti na planu očuvanja i zaštite životne sredine.
Aktivnosti 1996. godine osnovan rasadnik za proizvodnju šumskih i hortikulturnih sadnica, površine 3,20 ha; proizvedeno oko 340.000 sadnica i najvećim delom zasađene na teritoriji naše opštine; akcije pošumljavanja i podizanjanja poljozaštitnih pojaseva u saradnji sa mesnim zajednicama, lovačkim društvima, poljoprivrednim organizacijama i školama opštine Kula;svake godine naši članovi su učesnici ekoloških kampova;zanačajne datume vezane za zaštitu životne sredine (Dan Gorana - 21. mart, 05. jun - Svetski dan zaštite životne sredine i dr.), obeležavamo radnim akcijama, izložbama i predavanjima;naši članovi svake godine učesvuju na likovnim i literalnim konkursima povodom svetskog dana zaštite životne sredine, gde redovno osvajaju nagrade;Godine 2001. bili smo domaćini 32. Sabora gorana Srbije, koji je održan u Kuli sa oko 1000 učesnika;na goranske sabore upućujemo oko 50 naših članova (školska deca), gde aktivno učestvuju u takmičarskim delovima programa;za svoj rad na polju unapređenja i zaštiti životne sredine 2001. i 2003 godine dobili smo Zeleni list od Društva za zaštitu vazduha Srbije, što je najviše priznanje u ovoj oblasti.
KULA