KOVAČICA
Ime EKOLOŠKO DRUŠTVO "23. APRIL 1762-75"
Adresa Todor Vladimiresku 176/b, 26216 Kovačica
Telefon 013/ 673-262
Fax  
E-mail  hibiscusuzdin@yahoo.co
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Pavel Balan, predsednik
Telefon 013/ 673-077
Kontakt osoba 2 Vasile Barbu, sekretar
Telefon 013/ 673-262  063/ 261-988
Ciljevi Zaštita životne sredine
Aktivnosti Dobrovoljne radne akcije; sađenje i ozelenjavanje; edukacije; zaštita spomenika duhovne kulture i baštine; ekskurzije u prirodi; zaštita nacionalnog parka "Uzdinska šuma"; pomogli proglašavanju regionalnog parka Mala slatina sa kolonijom retkih ptica; Publikacije:
podlistak "Ecologistul";
Ime O.O. LIGA VOJVOĐANSKE OMLADINE - KOVAČICA
Adresa P.fah 27, 26210 Kovačica
Telefon 013/ 661-102
Fax  
E-mail   
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Jan Pekar, predsednik
Telefon 013/ 660-560
Kontakt osoba 2 Jan Povolni, koordinator projekta  (Maršala Tita 78)
Telefon 063/157-40-33
Ciljevi Kvalitetno korišćenje zajedničkog slobodnog vremena mladih bez obzira na nacionalnu, versku ili drugu pripadnost; razvijanje i unapredenje rada sa sličnim organizacijama; organizovanje izdavačke delatnosti.
Aktivnosti Prezentacija knjige "Položaj manjina u Vojvodini";  tribina na temu "SIDA, šta je to?"; učešće u "Antiratnoj kampanji"; obeležavanje 9 novembra 1938; organizovanje kurseva, seminara i skupova; rad putem radionica: slikanje, šivenje, skulpture; organizovanje debatnih klubova i ekoloških sekcija; stvaranje informacionih centara u bibliotekama; akcija uređenja gradskog parka.
KOVAČICA