KIKINDA
Ime UDRUŽENJE EKOLOGA KIKINDE "GREEN PLEACE"
Adresa Trg srpskih dobrovoljaca 23, 23300 Kikinda                                                  kontakt adresa (Petefi Šandora 6/17)
Telefon 064/ 217-84-98
Fax 023/ 21-812 
E-mail  udekgreenplace@yahoo.com
Web adresa www.greenplace.org.yu
Kontakt osoba 1 Ljiljana Skoko
Telefon 064/ 217-84-98
Kontakt osoba 2 Laslo Škapik
Telefon 023/ 21-812
Ciljevi Razvijanje svih oblasti iz ekologije, širenje ekološke svesti i morala, eko turizam, zaštita vode i vazduha, održiva poljoprivreda, ekološka edukacija, problemi otpada i učešće u svim vidovima društvenih aktivnosti koje se tiču zaštite i unapređenja životne sredine.  
Aktivnosti Eko tribine i ekološko obrazovanje; pošumljavanje i ozelenjavanje; snimanje zagađivača; saradnja sa lokalnim vlastima, informisanje medija, učešće na seminarima, skupovima i ekološkim kampovima.
KIKINDA