INĐIJA
Ime EKOLOŠKI POKRET BEŠKA
Adresa Kralja Petra I 1, 22324 Beška
Telefon 022/ 570-601, 022/ 570-039
Fax  
E-mail   
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Radomir Mitić, koordinator
Telefon 022/ 570-601
Kontakt osoba 2 Daliborka Ležimirac 
Telefon 022/ 570-191, 064/ 216-69-09
Ciljevi Zaštita čoveka i prirode i dislokacija nelegalnih deponija smeća. 
Aktivnosti Uklanjanje i saniranje divljih deponija. Praćenje zagađenja vode za piće i izvorišta. Akcije ozelenjavanja saniranih deponija, parkova i dela pašnjaka pored Dunava. Istraživanje Dunava i njegove obale sa Mladim istraživacima Srbije. Uređenje parka oko groblja i uništavanje ambrozije.
Ime DRUŠTVO ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE "AKUMINKUM"
Adresa Janka Veselinovića 29, 22320 Inđija
Telefon 022/ 555-656
Fax  
E-mail  zgs22@yahoo.com
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Zorica Garašanin Stefanović, član
Telefon  
Kontakt osoba 2  
Telefon  
Ciljevi Zaštita i unapređenje životne sredine; zaštita spomenika kulture; očuvanje lika i dela znamenitih licnosti inđijske opštine sa ciljem vratćanja Inđije na turističku mapu Srbije i Evrope.
Aktivnosti Štampana razglednica Starog Slankamena. Izgradnja konjičko-sportskog poligona u Novom Slankamenu. Akcije uređenja Novog Slankamena sa akcentom na trgove. Učešće u obeležavanju 175. godišnjice rođenja dr Đorđa Natoševića (održan Simpozijum u Matici srpskoj u Novom Sadu, postavljena bista na trgu koji nosi njegovo ime u Slankamenu). Osnivanje prvog privatnog ZOO vrta u Inđiji / vlasnik član "Akuminkuma", Slavko Popović/ Akcija na renoviranju krova crkve iz XVI veka u Starom Slankamenu skupljanjem dobrovoljnih priloga i organizovanje dobrovoljnog rada.
Ime OPŠTINSKA ORGANIZACIJA SELJAKA, VOĆARA, RIBARA I EKOLOGA
Adresa Blok 63., objekat 10 , 22320 Inđija
Telefon 022/ 52-877
Fax  
E-mail  zeekaa@ptt.yu     karabenc@beotel.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Borislav Zečević  
Telefon 022/ 52-877
Kontakt osoba 2 Aleksandar Živić
Telefon 022/ 52-877
Ciljevi Zalaganje za proizvodnju zdrave hrane, upotrebu prirodnih đubriva borba protiv masovne upotrebe herbicida i pesticida; zaštita životne sredine i prava čoveka na čist vazduh, nezagađeno zemljište i vode sa posebnim akcentom na zaštitu Dunava kroz edukaciju aktivista, saradnja sa srodnim organizacijama.
Aktivnosti Akcija zaštita ribe u Dunavu.Organizacija predavanja o štetnosti preterane upotrebe herbicida pesticida. Akcija uređenje divljih deponija. Organizovanje ribara u borbi povodom trovanja Tise i Dunava.
Ime POKRET GORANA 
Adresa Kneza Lazara 14,  22320 Inđija  
Telefon 064/ 146-48-91, 022/ 560-623
Fax 022/ 560-623  slati sa naznakom za Petrovića 
E-mail   
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Veljko Petrović
Telefon 064/ 146-48-91
Kontakt osoba 2  
Telefon  
Ciljevi Pošumljavanje goleti i rasadnička proizvodnja
Aktivnosti Organizovanje eko kampova sa decom školskog uzrasta u saradnji sa nastavnicina biologije sa ciljem upoznavanju štetnog dejstva Ambrozije i drugih eko zagađivača
INĐIJA