BAČKI PETROVAC
Ime EKOLOŠKI POKRET ZELENI "BAČKI PETROVAC"
Adresa Generala Štefanika 30a, 21470 Bački Petrovac
Telefon 021/ 780-167
Fax  
E-mail  kolarj@eunet.yu  Boldocky@neobee.net
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Jan Kolar
Telefon 021/ 780-167
Kontakt osoba 2 Marija Boldocki
Telefon 021/ 780-397
Ciljevi Povećati ekološku svest građana i trasirati put ka trajno održivom razvoju
Aktivnosti Edukativni program u školama kroz predavanja i informisanja preko novina, programi za “Dan planete zemlje” i
 “ Dan zaštite životne sredine”; izložba fotografija na temu “Naše drveće”; aktivnosti kroz akcije za poboljšanje kvaliteta životne sredine u našoj opštini; Sakupljanje plastičnog otpada (75 000 plastičnih flaša sakupljeno i prodato), učestvovanje u uredjivenju Begeja, postavljanje i uredjenje dečijeg igrališta u centru mesta, monitoring najvećih zagadjivača u mestu
Ime
UDRUŽENJE GRAĐANA "TERRA"
Adresa Kolarova 4, 21470 Bački Petrovac
Telefon 021/782-215
Fax 021/781-330
E-mail  jaro@nspoint.net
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Jaroslav Hlavac, predsednik
Telefon 021/ 781-330
Kontakt osoba 2  
Telefon  
Ciljevi Afirmisanje i razvoj multikulturalnosti, društvene tolerancije i dijaloga; negovanje, izucavanje i unapredivanje kvaliteta življenja gradana; podsticanje i razvoj svih oblika komunikacije; saradnja sa drugim gradanskim udruženjima; razvijanje i negovanje svih programa koji doprinose poboljšavanju kvaliteta življenja gradana.
Aktivnosti "Help-telefon" - klub socijalne i psihološke podrške na slovackom jeziku; javne tribine; ukljucivanje u realizaciju kampanja i programa u mrežama vojvodanskih NVO.
BAČKI PETROVAC