BAČKA TOPOLA
Ime EKOLOŠKO DRUŠTVO "ARKUS"
Adresa Školska 2, 24300 Bačka Topola
Telefon 024/ 711-183,  024/ 714-831
Fax  
E-mail  arcus@topolanet.co.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Šielnik Jožef, predsednik IO
Telefon 024/ 711-183
Kontakt osoba 2 Mikloš Čonglora
Telefon 064/ 216-47-37
Ciljevi Zaštita i unapređenje životne sredine, ekološko obrazovanje mladih, podizanje ekološke svesti.
Aktivnosti Tradicionalni letnji ekološki kamp na teritoriji Zobnatičkog jezera; izbor najlepše ulice; likovni i književni konkurs; tradicionalna zimska serija predavanja; sadenje drveća; ozelenjavanje grada. Bilten Eko-kamp 91, 92,93;
BAČKA TOPOLA