BAČKA PALANKA
Ime FESTIVAL EKOLOŠKOG POZORIŠTA ZA DECU
Adresa 20 oktobar 70, 21400 Bačka Palanka
Telefon 021/ 604-56-46
Fax 021/ 604-56-46
E-mail  ekokid@eunet.yu
Web adresa  
Kontakt osoba 1 LJubica Kovačević, predsednik
Telefon 021/ 604-30-62
Kontakt osoba 2 Milica Erceg, organizator
Telefon 021/ 604-56-46
Ciljevi Ekološka edukacija preko umetnosti; podizanje ekološke svesti; Upoznavanje dece, što mlađeg uzrasta, sa ciljevima ekoloških organizacija; edukacija mladih sa ciljem da se uključe u ekološke organizacije; popularizacija eko-pokreta generalno;
Aktivnosti Organizacija i realizacija "Festivala ekoškog pozorišta za decu"; izdavanje Biltena Festivala i drugih publikacija; projekat "Eko centar Razlicak"; "Eko patrola"; Eko akcija "Kontejner"; promocija knjige "Biće koje voli" Neven Vitošević; 
Ime DRUŠTVO ZA ZAŠTITU PRIRODE "TIKVARA"
Adresa Radivoja Cirpanova 11, Bačka Palanka  
Telefon 021/ 734-149
Fax 021/ 734-149
E-mail   
Web adresa  
Kontakt osoba 1 Vladimir Ilić, predsednik
Telefon 021/ 734-149
Kontakt osoba 2 Krstan Pejić, sekretar
Telefon  
Ciljevi Zaštita životne sredine i prirode (narocito voda); prioritet je delovanje na ekonomske instrumente, pravnu regulativu i procese odlucivanja.
Aktivnosti Spreceno uništavanje i nedozvoljene ekološke aktivnosti na podrucju "Tikvara"; sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, napravljen je "Akt o podzaštiti podrucja Tikvara" koje je okarakterisano kao park prirode; izložbe slika i fotografija; projekat rekreacionog centra; park prirode "Tikvara" stavljen je pod zaštitu i poveren na upravljanje javnom preduzecu "Tikvara" iz Backe Palanke; izrada katastra deponija na teritoriji Backe Palanke; analiza kvaliteta površinskih voda zašticenog prirodnog dobra "Tikvara"; povremene ekološke edukacije i obrazovanje putem lokalnih medija.
BAČKA PALANKA